Together we build.
siklasicher.

Použitie:

Zmontovaním držiaka WBD s montážnou lištou Sikla systému 41 sa vytvorí ideálna zostava.

  • Konzoly pre montáž na stenu, strop a podlahu.
  • Obzvlášť vhodný ako stojan pre rámové konštrukcie tvorené z montážnych líšt Sikla.

Veľká plocha kosoštvorcovej príruby dovoľuje veľký ohybový moment a zaisťuje bezpečnú oporu pre priečne zaťaženia.

Montáž

V bežných prípadoch postačuje upevnenie dvomi skrutkami oproti sebe v smere pôsobiacich síl. Len vo výnimočných prípadoch (vysoká stojka v ráme konštrukcie) sa vyžaduje použitie štyroch skrutiek.

Pre šesťhranné skrutky a príchytky 41 platia hodnoty uťahov. momentov podľa tabuľky:

Typ
Príchytky
[počet]
Skrutky
pre príchytky
Príslušenstvo
Uťahov. moment
[Nm]
41/21-31 do 41/41-45 1 M10 predmontované 40
41/52 do 41-75/75 2 M12 predmontované 60
41/21 D do 41/45 D 1 M10 voľne priložené 40
41/52 D do 41-75/75 D 1 M12 voľne priložené 60

Pri stropnej montáži odporúčame pre väčšie zaťaženia (do 7 kN) použiť min. jednu skrutku prechádzajúcu celým profilom (príklady viď "Montážna príručka, kap. 2").

Technické údaje

Typ
Vyhovuje pre Sikla
lišty
A
[mm]
s
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
C
[mm]
41/21-31 41/21/1,5 - 2,0
41/31/2,0
135 6 100 25 11 95
41/41-45 41/41/2,0 - 2,5
41/45/2,5
135 6 100 25 11 95
41/52 41/52/2,5 170 6 120 25 13 131
41/62 41/62/2,5 170 6 120 25 13 131
41-75/65 41-75/65/3,0 210 8 170 25 13 131
41-75/75 41-75/75/3,0 210 8 170 25 13 131
       
41/21 D 41/21/1,5 - 2,0 D 135 6 100 25 11 125
41/41-45 D 41/41/2,0 - 2,5 D
41/45/2,5 D
210 8 170 25 13 125
41/52 D 41/52/2,5 D 210 8 170 25 13 135
41/62 D 41/62/2,5 D 255 8 205 25 13 135
41-75/65 D 41-75/65/3,0 D 255 8 205 25 13 135
41-75/75 D 41-75/75/3,0 D 255 8 205 25 13 135


Užitočné zaťaženie pri stenovej montáži:
Záťažové diagramy platia pre stenovú montáž pomocou dvoch skrutiek a triedy únosnosti.

Užitočné zaťaženie pri stropnej montáži:
Maximálne dovolené zaťaženie vo vertikálnom smere s použitím aspoň jednej skrutky prechádzajúcej naskrz profil (tr. 8.8) je 7,0 kN.
Predpokladom pre uvedené hodnoty zaťaženia je predpísaná montáž všetkých priložených dielov.

Typ
Užitočné zaťaženie (ťah)
pri stropnej montáži
[kN]
41/21-31 do 41/41-45 2,0
41/52 do 41-75/75 4,0

Materiál:
oceľ, galvanicky pozink

Záťažové diagramy:

Držiak WBD 41/21-31
Držiak WBD 41/41-45
Držiak WBD 41/52
Držiak WBD 41/62
Držiak WBD 41-75/65
Držiak WBD 41-75/75

TypPríchytky
[počet]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
41/21-3110,7310 177725
41/41-4510,8310 155054
41/5221,445 177734
41/6221,505 155063
41-75/6522,155 177743
41-75/7522,195 177752
41/21 D11,145 146469
41/41-45 D12,465 106768
41/52 D12,865 177761
41/62 D14,005 155090
41-75/65 D14,185 177770
41-75/75 D14,385 177779