Značka kvality RAL

Vyznamenania za dosiahnutie najvyššieho štandardu

Zaistenie kvality RAL znamená neustále, nezávisle kontrolovanú a dokladovanú kvalitu priamo na stavbe. Technické údaje pre produkty s garantovanou kvalitou sa zisťujú podľa jednotných štandardov.

Prüfzeichen RAL Rohrbefestigung

Značka kvality „Upevnenie potrubných vedení“

Značka kvality "Upevnenie potrubných vedení" označuje technické výkonné parametre a kvality objímok na potrubné vedenia, konzol, montážnych koľajníc a príslušenstva, ktoré boli potvrdené rozsiahlymi nezávislými testami. Produkty so značkou kvality RAL sa kontrolujú podľa náročných kritérií podľa RAL-GZ 655 a musia tomuto náročnému štandardu plne vyhovovať.

Prüfzeichen RAL-Brand

Značka kvality „Upevnenie potrubných vedení odolné voči požiaru“

Značku kvality "Upevnenie potrubných vedení odolné voči požiarom" dostávajú produkty, ktoré v celom rozsahu vyhovujú náročným požiadavkám na požiarnu odolnosť potrubných vedení. Patrí sem stále nestranné, nezávislé vyhodnotenie mechanických produktových vlastností podľa  RAL-GZ 655 ako aj požiarne skúšky a ich vyhodnotenie podľa  RAL-GZ 656.

Na zabezpečenie rovnakej úrovne kvality produktov sa upevnenia potrubných vedení so značkou kvality aj naďalej pravidelne nezávisle monitorujú.

Či už je Vašou prácou projektovanie, monitorovanie alebo realizácia, presvedčia Vás nasledovné výhody:

Výhody pre remeselníkov

  • Jednoduchý výber správneho upevnenia
  • Spoľahlivá zaťažiteľnosť upevnení
  • Vysoká bezpečnosť potvrdená nezávislými testami
  • Informácie od výrobcu prispôsobené v praxi a ľahko porovnateľné
  • Istota, že použivate vysokokvalitné produkty

Výhody pre projektantov a architektov

  • Spoľahlivé technické normy
  • Prehľadne označené obaly uľahčujú kontrolu správneho použitia
  • Testované údaje výrobcu k produktom
  • Istota pri projektovaní
  • Obstarávanie kvalitných produktov vo verejnej súťaži

RAL ako združenie pre kvalitu upevnení potrubných vedení si kladie za cieľ byť medzinárodný partner pri tvorbe kritérií na zvýšenie bezpečnosti pri projektovaní a realizácii upevnenia potrubných vedení. Ďalšie informácie nájdete na: www.safe-connection.de