Simotec - flexibilný stavebnicový systém pre priemyselné objekty a zariadenia

Simotec je multifunkčný stavebnicový systém určený pre výstavbu priemyselných objektov a zariadení, ktorý v plnej miere pokryje všetky druhy uchytenia potrubia. Flexibilné nosníkové systémy umožňujú rýchle a jednoduché postavenie stabilných podporných konštrukcií. Rozsiahly sortiment uchytení potrubných vedení umožňuje vyhovieť tým najrozličnejším požiadavkám. Pre špeciálne aplikácie Vám vytvoríme a dodáme individuálne riešenie.

Bild siFramo

Spojenie, ktoré šetrí čas: projekt a realizácia z jednej ruky

Už vopred Vás dokážeme podporiť pri tvorbe projektu a vo fáze výberového konania. Produkty Simotec sú k dispozícii v rámci bežných projektovacích nástrojov. Náš kompletný servis navyše doplňuje inovatívne príslušenstvo, podpora nášho personálu priamo na mieste až po predhotovenie dielov.


Využite výhody, ktoré Vám ponúkame!

Investor

 • Transparentnosť nákladov a úspora času
 • Maximálna produktivita
 • Odpadajú vysoké dodatočné náklady

Projektant

 • Skrátenie času projektovej prípravy
 • Moderný projektový software
 • Bezpečnosť pri projektovaní

Výrobca potrubných vedení

 • Skrátenie času montáže
 • Technici Sikla Vám pomáhajú priamo na mieste
 • Štandardné produkty na sklade
 • Rozsiahla logistika Sikla
 • Kompletný servis z jednej ruky

Simotec / siFramo

Flexibilný stavebnicový systém využiteľný v priemysle a pri montáži rozvodných zariadení.

Vstúpte do e-katalógu