siFramo je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sikla

Ako pionieri sme pred 15 rokmi vyvinuli siFramo – všestranný systém s takmer neobmedzenými možnosťami použitia. Momentálne sa pri projektoch, realizovaných na celom svete, montujú milióny metrov nosných profilov. Inovácia pre nás znamená vytváranie trvalej pridanej hodnoty pre naše cieľové skupiny pri plánovaní a realizácii.

Využite výhody


Nápad siFramo

Pred viac ako 15 rokmi sme mali víziu – vyvinúť novodobý a univerzálne použiteľný montážny systém pre stredné oblasti zaťaženia, ktorý splní nasledovné požiadavky:

  • Plynulé pripojenie na všetky štyri strany súčasne
  • Bez rušivých rohov

Montáž mala byť jednoduchá a s úsporou času, rovnako ako všetky inovácie Sikla. Mimoriadnu pozornosť sme preto venovali druhu skrutkového spoja. Ďalší vývoj osvedčenej technológie tvarovania závitov zabezpečuje maximálnu flexibilitu, bezpečnosť a úsporu času pri montáži.

siFramo Mood

Tvar medzičasom štyroch rozmerov profilov predstavuje ďalšiu inováciu. Vďaka profilácii žliabkov v okrajových oblastiach sa vytvorí ideálne iniciovanie záťaže v dodatočne spevnenom materiáli. Zvýši sa tak funkčnosť / tuhosť pri rovnakom množstve použitého materiálu až o 50%. Nielen že sa tak ušetria cenné zdroje a zníži celková hmotnosť upevňovacieho riešenia, ale sa aj uľahčí manipulácia na stavbe a pri montáži.

Na stiahnutie


Špeciálne vytvorený

siFramo – všetko je možné