Vynikajúca kvalita

Základom našej firemnej filozofie je neustály vývoj produktov, systémov a služieb a dlhodobé napĺňanie očakávaní našich zákazníkov vysokou kvalitou.

Produkty Sikla sa kvôli Vašej bezpečnosti testujú v spolupráci s nezávislými skúšobnými ústavmi. Spĺňanie požiadaviek na kvalitu produktov sa zabezpečuje prostredníctvom externých a interných kontrol kvality. V sekcii downloads nájdete príslušné potvrdenia o kvalite, skúšobné certifikáty, povolenia a deklarácie o parametroch produktov.

Prüfzeichen RAL Rohrbefestigung

Značka kvality "Upevnenie potrubných vedení"

Značka kvality "Upevnenie potrubných vedení" potvrdzuje technické výkonné parametre a kvality objímok na potrubné vedenia, konzol, montážnych koľajníc a príslušenstva, ktoré boli potvrdené rozsiahlymi nezávislými testami.

RAL "Brandgeprüfte Rohrbefestigung"

Značka kvality "Upevnenie potrubných vedení odolné voči požiaru"

Túto značku kvality dostávajú produkty, ktoré v celom rozsahu vyhovejú náročným požiadavkám na požiarnu odolnosť.

Prüfzeichen VdS

Certifikát VdS

Konštrukčné prvky boli úspešne testované podľa platných smerníc VdS pre vodné hasiace zariadenia.

Prüfzeichen FM

Certifikát FM

Certifikát FM je globálny, vysoko kvalifikovaný skúšobný a certifikačný servis. Certifikáty FM garantujú, že zariadenia a produkty spĺňajú najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné štandardy.

Prüfzeichen ETA

Európske technické osvedčenie (ETA)

ETA je všeobecne uznávaný doklad o technickej použiteľnosti produktu určeného na stavby v zmysle smernice o stavebných výrobkoch platnej v členských štátoch EU.

Prüfzeichen CE

Značka - CE

Označením CE výrobca na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje súlad svojho výrobku s relevantnými európskymi smernicami a normami.

Prüfzeichen LGA tested

TÜV Rheinland certified

TÜV Rheinland otestoval voľné uloženie potrubia Simotec. Na základe testu zdokumentoval zhodu s príslušnými normami platnými pri stavbe potrubných vedení.

Prüfzeichen KIT

Technologický inštitút Karlsruhe (KIT)

KIT otestoval upevňovací systém "siFramo". Na základe testu zdokumentoval zhodu s príslušnými normami platnými pri stavbe oceľových konštrukcií.