siklasicher. To vám sľubujeme.
Pre váš úspech.

Od svojho založenia v roku 1967 sledujeme jednu základnú myšlienku: Pre našich zákazníkov musí byť všetko siklasicher.

siklasicher znamená pre vás

  • Bezpečnosť výrobkov
  • Bezpečnosť pri projektovaní
  • Bezpečnosť dodávok
  • Bezpečnosť budúcnosti

Ponúkame vám upevňovacie riešenia a služby, na ktoré sa môžete spoľahnúť v každej fáze našej spolupráce. siklasicher je náš prísľub nájsť pre vás najlepšie, najinteligentnejšie a najbezpečnejšie riešenie: od podrobného plánovania, cez logistiku, až po montáž, opätovné zhodnotenie a opätovné používanie našich modulárnych riešení.

Chceme, aby ste sa na nás mohli vždy spoľahnúť, aby ste sa s nami cítili kedykoľvek siklasicher. siklasicher je naše sebauvedomenie, naša úloha a náš cieľ. Podľa toho nás môžete hodnotiť.
„Together we build“ je výraz ďalšieho základného presvedčenia, ktorým žijeme. Je súčasťou našej DNA. Len spoločne dokážeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky.
Preto je náš nový slogan:

Together we build. siklasicher.

Spoločne s vami chceme formovať budúcnosť.

Inhaberfamilie
Dieter Klauß, Isabel Mörtl, Patricia Grüner a Reiner Klauß

AK upevniť, tak potom správne

Ako jeden z popredných špecialistov na upevňovacie systémy je spoločnosť Sikla kompetentným partnerom pre technické vybavenie budov, výstavbu priemyselných zariadení, ako aj pre stavbu lodí. Výrobky Sikla sa používajú vo viac ako 40 krajinách sveta. Takmer vo všetkých európskych krajinách nás zastupuje naša vlastná spoločnosť alebo obchodní partneri. Medzinárodne pôsobiaca skupina spoločností zamestnáva približne 750 ľudí.

Bezpečnosť výrobkov

siklasicher znamená
Bezpečnosť výrobkov

Naše riešenia zohrávajú nosnú úlohu. Uvedomujeme si našu zodpovednosť. Preto kladieme dôraz na nekompromisnú kvalitu všetkých aspektov našich výrobkov a systémov.

Začíname návrhom: Vďaka premyslenej funkčnosti pri vývoji máte konečné riešenie zamerané na vaše potreby. Každý, kto niekedy pracoval s firmou Sikla vie, že: Naše riešenia sa jednoducho montujú, šetria čas a sú hospodárne – a pritom ponúkajú najvyššiu kvalitu.

Spĺňame prísne kvalitatívne štandardy. Naše produkty kontrolujú nezávislé inštitúcie, aby ste si mohli byť siklasicher.