Inovatívny
závesný systém

Výkon a kompetencia

Už v projektačnej fáze a vo fáze obstarávania produktu Vám naši technici pre aplikáciu produktov a technickí poradcovia poskytnú profesionálnu podporu. Úzko spolupracujeme s projektovými manažérmi a technikmi, či už sa to týka výmeny dát a dokumentácie v projektovej fáze, pri kontrole a realizácii pred začiatkom montáže alebo pri presnom načasovaní našich dodávok.

Ponuka našich služieb pre projektantov

  • Texty pre verejnú súťaž
  • Individuálne zostavenie textov pre verejnú súťaž podľa projektových podkladov
  • CAD knižnica 2D/3D na jednoduché zostavenie vlastných montážnych detailov

Ponuka našich služieb pre realizátorov projektov

  • Individuálne zostavenie ponuky softwarom LV alebo projektových podkladov
  • Spracovanie projektu pomocou CAD a vypracovnie technicky optimálnych riešení upevnenia
  • Vytvorenie CAD výkresov, kusovníkov a schematických diagramov
  • Koncipovanie špeciálnych riešení, ak sa upevnenie nedá realizovať pomocou štandardných produktov
  • Výpočet statických hodnôt a vyhodnotenie pevnosti
  • Individuálne výpočty protipožiarnej ochrany

Technická podpora

Technické otázky Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle:

02 444 507 51

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby technickej podpory, týkajúcej sa našich softvérových nástrojov SiCAD, nás kontaktujte na adresu:

sicad.support.sk@sikla.com