Inovatívny
závesný systém

Sikla vo svete

Krátke doby dodávok, a tým pádom rýchla disponibilita našich produktov, sú garantované sieťou pobočiek a zastúpení v Európe, ako aj u partnerov mimo Európy.

Sikla vo svete

Blízkosť k zákazníkovi na medzinárodnej úrovni

Naša sieť pobočiek a zastúpení v Európe, ako aj cez našich partnerov na mimoeurópskych trhoch nám umožňuje byť Vám k dispozícii na rozsiahlu podporu Vašich projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.