Inovatívny
závesný systém

Impressum

SIKLA Slovensko, s.r.o.
Pestovateľská 6
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 444 507 51

info.sikla@sikla.com

Konateľ spoločnosti

Reiner Ulrich Klauß, Uwe Gärtner

Miesto súdu

Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vl. č. 29244/B

IČO

36 243 671

IČ DPH podľa § 27 a Zákona o DPH

SK2020195320

Ručenie za obsah stránky

Ako poskytovateľ služby sme podľa § 7 ods. 1 Zákona o telekomunikačných médiách (ďalej ZoTM) zodpovední za náš vlastný obsah na týchto stránkach v súlade s príslušnými zákonmi. Podľa § 8-10 ZoTM nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na činnosť v rozpore so zákonom. Povinnosť odstránenia alebo zablokovanie možnosti používať informácie v súlade s platnými zákonmi týmto zostáva nedotknutá. Ručenie tohto druhu je však možné až od momentu zistenia porušovania zákona. Akonáhle zistíme porušenie príslušného zákona, okamžite odstránime príslušné obsahy zo stránky.

Ručenie za linky

V rámci našej ponuky sa vyskytujú linky na webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tieto cudzie obsahy nemôžeme ani ručiť. Za obsahy týchto prelinkovaných stránok nesie vždy zodpovednosť príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prelinkované stránky sme v čase vytvorenia linku preverili z pohľadu možného porušenia zákona. V čase vytvorenia linku nám neboli známe nijaké protiprávne obsahy prelinkovaných stránok. Bez konkrétneho poukázania na porušovanie zákonov však nie je možná neustála kontrola prelinkovaných stránok. V prípade zistenia porušenia zákona takéto linky okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsahy a diela vytvorené prevádzkovateľom na týchto stránkach sa riadia nemeckými zákonmi o autorských právach. Akékoľvek rozmnožovanie, spracovávanie, šírenie alebo iný druh ich využitia prekračujúci ustanovenia týchto zákonov si vyžadujú písomné povolenie príslušného autora, resp. zostavovateľa. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok sú povolené len na súkromné účely, ale nie na účely komerčné. Ak obsahy týchto stránok nevytvoril ich prevádzkovateľ, musia sa dodržiavať autorské práva tretích osôb. A to predovšetkým, ak sú obsahy tretích osôb ako také vyznačené. Ak napriek tomu zistíte porušovanie autorských práv, prosíme Vás, informujte nás o tom. Po zistení porušenia zákona tieto obsahy okamžite odstránime.