Inovatívny
závesný systém

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto webových stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými, v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov a s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Používanie tejto stránky je spravidla možné aj bez uvedenia osobných údajov. Akonáhle zbierame na našich stránkach osobné údaje (ako napr. meno, adresu alebo e-mailové adresy) deje sa tak, ak je to možné, vždy na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nedávame bez Vášho výslovného súhlasu tretím osobám. Upozorňujeme Vás, že prenos dát (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže byť ohrozený nedostatočnou bezpečnosťou. Nie je preto možné dokonale ochrániť údaje pred tretími osobami.

Google Analytics

Táto webová stránka používa funkcie služby analýzy webových stránok Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Google Analytics používa tzv. "Cookies". Jedná sa o textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú obvykle prenesené na server spoločnosti Google v USA, kde sú potom uložené.

V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke, bude Vaša IP adresa predtým skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenáša na server Google v USA a tam je potom skrátená. Na základe požiadavky prevádzkovateľa týchto stránok bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, následné vytváranie správ o aktivite na týchto internetových stránkach a poskytovanie iných služieb spojených s používaním týchto internetových stránok a internetu prevádzkovateľovi týchto stránok. IP adresa, ktorú Váš prehliadač zasiela v rámci Google Analytics, nie je spájaná s inými dátami, ktoré má Google k dispozícii.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo Vašom prehliadači softvéru, ale v takom prípade musíme poukázať na skutočnosť, že potom možno nebudete mať možnosť používať funkcie tejto stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť zberu dát generovaných súbormi cookie a týkajúcich sa Vášho používania internetových stránok (vrátane Vašej IP adresy) a ich zasielaniu Google a tiež ich spracovaniu v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete do Vášho prehliadača plugin z tohto linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Server-Log-Files

Poskytovateľ týchto stránok automaticky zbiera a ukladá informácie v takzvaných Server-Log-Files, ktoré nám automaticky zasiela Váš prehliadač. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Požívaný operačný systém
  • URL adresa
  • Hostname počítača sťahujúceho informácie zo servera
  • Čas pripojenia sa na server

Tieto dáta nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Nevykonáva sa tiež ani prepájanie týchto údajov s inými informačnými zdrojmi. Vyhradzujeme si právo preverovať tieto údaje v prípade, ak sa objavia konkrétne náznaky používania v rozpore so zákonom.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete dopyt cez kontaktný formulár, potom sa Vaše údaje z kontaktného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré tam uvediete, ukladajú u nás za účelom spracovania a pre prípad neskorších doplňujúcich otázok. Tieto údaje nebudeme bez Vášho súhlasu poskytovať tretím osobám.

Udaje k newsletter

Ak chcete odoberať newsletter ponúkaný na našej stránke, budeme potrebovať Vašu e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia preveriť, že ste naozaj majiteľ uvádzanej e-mailovej adresy a súhlasíte s doručovaním newsletter. Ďalšie údaje od Vás nebudeme potrebovať. Tieto údaje budeme používať výlučne na zasielanie požadovaných údajov a nebudeme ich poskytovať tretím osobám. Povolenie, ktoré ste dali na ukladanie dát, e-mailovej adresy, ako aj ich využívanie na zasielanie newsletter, môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad cez link "Odhlásiť" v newsletter.