Inovatívny
závesný systém

Kvalita ako systém

Ako jeden z prvých podnikov v našej oblasti sme sa už v roku 1993 nechali certifikovať podľa normy ISO 9001 a od roku 2019 získala certifikát normy ISO 9001 aj Sikla Slovensko s.r.o. Vyššie povedomie kvality vedie k stúpajúcim nárokom a stále vyšším cieľom. Na túto výzvu reagujeme neustálym prispôsobovaním nášho manažmentu kvality na rastúce a nové požiadavky a dokazujeme to aj príslušnými certifikátmi:

ISO 9001

  • ISO 9001 stanovuje požiadavky týkajúce sa systému manažmentu kvality za účelom dodávania takých produktov, ktoré spĺňajú očakávania zákazníkov a príslušné úradné predpisy. Certifikát je potom potvrdzujúcim dokladom, ktorý vystavuje nezávislé certifikačné miesto.
     

Interná kontrola výroby

  • Vytvorenie internej kontroly výroby je základnou požiadavkou harmonizovanej technickej normy EN 1090-1, ktorá je určená výrobcom nosných zariadení z hliníka a ocele. Fungujúca interná kontrola výroby, ako aj jej certifikácia a priebežné monitorovanie je predpokladom toho, že si výrobca smie na nosné stavebné diely, ktoré vyrobil a dal do prevádzky, dávať označenie CE.

FM Approvals

  • Pomocou celosvetovo uznávanej certifikácie FM Approvals je možné preukázať, že o. i. produkty pre zariadenia protipožiarnej ochrany a hasiace zariadenia zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym a bezpečnostným štandardom. Na zachovanie možnosti používať status FM je nutné vykonávať neustále kontrolné audity na miestach výroby.

Produkty schválené VdS

  • Ako výrobca produktov s certifikátom VdS (certifikačná a skúšobná firma Zväzu poisťovateľov v Nemecku) pravidelne podávame dôkazy o neustálom zabezpečovaní kvality našich produktov. Toto potvrdzuje aj certifikačný dokument "Miesto výroby produktov s certifikátom VdS".

LGA tested Quality

  • Označenia kvality "LGA tested Quality" na produktoch znamená, že bola testovaná ich vhodnosť na daný účel použitia, návod na použitie a bezpečnosť. Okrem toho toto označenie potvrdzuje, že sa pravidelne monitoruje výroba, interná kontrola v závode v mieste výroby a používanie označenia v súlade s predpismi a navyše sa vykonávajú pravidelné testy produktu.

Downloads