Together we build.
siklasicher.

Minimálna hmotnosť pri maximálnej nosnosti

Profilácia žliabkov v okrajových oblastiach vytvára ideálnu inicializáciu záťaže v dodatočne spevnenom materiáli.

Vďaka optimalizácii hmotnosti v geometrii profilu sú profily siFramo výrazne ľahšie ako bežné štvorhranné profily pri rovnakej nosnosti.

Schaubild Gewichtsreduzierung
Nosný systém IPB 120 je o 50 % ťažší ako porovnateľný profil siFramo

Ďalšie výhody