Inovatívny
závesný systém

Neobmedzená všestrannosť použitia

Flexibilná montáž rámov

siFramo je stavebnicový systém so 4 rôznymi rozmermi profilov pre ľahké až ťažké oblasti zaťaženia, ktoré sa navzájom dajú kombinovať pomocou pripojovacích komponentov, napr. 80/80 s 80/30.

Trägerprofil TP F80/30
Profil nosný TP F80/30
Trägerprofil TP 80/80
Profil nosný TP 80/80
Trägerprofil TP 100/100
Profil nosný TP 100/100
Trägerprofil TP 100/160
Profil nosný TP 100/160

Okrem toho existujú produkty pre pripojenie na potrubia, ako aj upevňovacie diely na uloženie potrubia Simotec.
Kompletný stavebnicový systém siFramo nájdete v našom e-katalógu.

Kompatibilný s každým stavebným objektom

Betonträger

Upevňovacie riešenia

  • Mechanické upnutie na oceľovú konštrukciu
  • Navarenie na oceľovú konštrukciu
  • Navarenie na kotviace platne
  • Ukotvenie do betónu

Trojrozmerné a plynulé upevnenia

Keine Muttern, keine Behinderung innerhalb des Profils
Bez matíc, bez obmedzení v rámci profilu
Anschlussmöglichkeiten bis in die Knotenecke
Možnosti pripojenia až po uzlový roh

Ďalšie výhody