Inovatívny
závesný systém

Technické údaje

Naši zamestnanci z oddelenia podpory zákazníkov a technici pre aplikáciu našich produktov Vám veľmi radi poskytnú ďalšie detailné informácie. Radi zodpovedajú Vaše otázky a za použitia nášho podnikového projektového softwaru vypracujú pre Vás individuálne riešenia.

Ak nie je uvedené inak, platia všetky údaje o zaťažení pre prevažne nehybné statické záťaže pri izbovej teplote. Popísané povolené zaťaženie sa rozumie ako menovité a úžitkové zaťaženie a vzťahuje sa, ak nie je uvedené inak, na hlavný smer zaťaženia. Rozloženie zaťaženia smerom do stavebnej konštrukcie si musí zákazník otestovať sám priamo na stavbe.

Povolené sily (Fzul) a momenty (Mzul) popisujú maximálne zaťaženie vonkajšími vplyvmi a rozumejú sa v zmysle bezpečnostnej koncepcie podľa Eurocode 3 (DIN EN 1993) ako charakteristické hodnoty. Pri týchto hodnotách bol zohľadnený koeficient celkovej bezpečnosti (s čiastkovými koeficientami γM a γF).

Pri dimenzovaní stavebných modulov je nutné skontrolovať dodržanie povoleného zaťaženia pre každý použitý produkt, pretože ako je známe, stále rozhoduje najslabší článok reťaze. Pri nízkej tuhosti v ohybe pripojovacej geometrie je nutné zmenšiť uvedené uťahovacie momenty.

Povrchová úprava / materiály sú vhodné až do prekročenia nasledovných podmienok prostredia:

Povrch / materiál               
Kategória korozívnosti
podľa EN ISO 14713-1
Galvanicky pozinkovaný až do ≤ C1
HCP (High Corrosion Protection) až do ≤ C4
Ušľachtilá oceľ až do ≤ C5

Tento katalóg je určený na použitie len u prijímateľa. Všetky jeho súčasti sú majetkom Sikla. Technické nákresy a všetky údaje sú uvedené podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Zobrazenia a kresby nie sú záväzné. Ručenie za tlačové chyby a nedostatky je vylúčené.

Vyhradené sú zmeny a konštrukčné vylepšenia, a to predovšetkým v súlade s technickým pokrokom. Smerodajná je vždy aktuálna verzia online katalógu. 

® Sikla 04/2021
Všetky práva vyhradené