Systém Pressix CC 41

Držiak WBD 41/41-45

Držiak WBD

Záťažový diagram v kombinácii s lištou 41/41/2,5 alebo 41/45/2,5

WBD-držiak 41/41-45 D

Záťažový diagram v kombinácii s lištou 41/41/2,5 D príp.41/45/2,5 D


obmedzenia
σdov ≤ 160 N/mm2
fdov ≤ L/100 pre L > 300 mm
fdov ≤ 3 mm pre L = 200 ... 300 mm
zaťaž.kotiev
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN
E = 9,0 kN