Systém Pressix CC 41

Držiak WBD 41-75/75

Držiak WBD

Záťažový diagragram pre kombináciu s lištou 41-75/75/3,0

WBD-držiak 41-75/75 D


Záťažový diagram v kombinácii s lištou 41-75/75/3,0 D


Obmedzenia
σdov ≤ 160 N/mm2
fdov ≤ L/100 pre L > 300 mm
fdov ≤ 3 mm pre L = 200 ... 300 mm
Zaťaženie kotiev
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN
E = 9,0 kN