Systém Pressix CC 41

Uzol stredový IR-M

Použitie:

Uzol stredový IR-M sa používa v spojení s držiakom blokovým IR-RA na jednoduché a rýchle vytvorenie stredového uzla. V kombinácii s montážnymi lištami 41 a koncovým uzlom IR-E môže tvoriť kompletný montážny systém. V prípade konštrukčného spojenia je možné v prípade potreby pracovať s trojosovým závesom IR, ktorý umožňuje Y-zavesenie.
Inštalačný systém IR-M s IR-RA umožňuje flexibilné prispôsobenie riešenia závesov k potrubiam s médiom, čím šetrí ako čas tak aj náklady. Zároveň potrebné úpravy systému, pri montáži, sú ekonomickejšie.

  • Úspora času vďaka komponentom Pressix CC
  • Flexibilný výber montážnych líšt
  • Jednoduchá úprava koncových a stredových kusov

Obsah dodávky

1 x Držiak blokový IR-RA M10
2 x Vyberací hák
2 x Upínacia príchytka
2 x Skrutka šesťhranná M10 x 25
2 x Platnička závitová NT CC 41

Montáž

1.
Zasuňte oba vyberacie háky stredového uzla do montážnej lišty.
2.
Umiestnite držiak blokový nad dva vyberacie háky a utiahnite
3.
Vložte priečne lišty do vyberacích hákov uzla a pripevnite ich upínacími príchytkami, platničkami závitovými NT CC 41 a skrutkami šesťhrannými.

Technické údaje

Typ
Vhodné montážne lišty
Vhodné priečne lišty
H
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
IR-M 41/52 D MS 41/52 D MS 41/41, 41/52, 41/62 104 43 40 11
IR-M 41/62 D MS 41/62 D MS 41/41, 41/52, 41/62 124 43 40 11

Max. prípustné zaťaženie na miesto pripojenia Fz:
6 kN
Ohybový moment:
10 Nm
Materiál:
oceľ, galvanický pozink
TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
IR-M 41/52 D0,768 116603
IR-M 41/62 D0,768 116604