Systém Pressix CC 41

Uzol koncový IR-E

Použitie:

Uzol koncový IR-E sa používa v spojení s držiakom blokovým IR-RA na jednoduché a rýchle vytvorenie koncového uzla. V kombinácii sa montážnymi lištami 41 a stredovým uzlom IR-M môže tvoriť kompletný montážny systém. V prípade konštrukčného spojenia je možné v prípade potreby pracovať s trojosovým závesom IR, ktorý umožňuje Y-zavesenie.
Inštalačný systém IR-E s IR-RA umožňuje flexibilné prispôsobenie riešenia závesov k potrubiam s médiom, čím šetrí ako čas tak aj náklady. Zároveň potrebné úpravy systému, pri montáži, sú ekonomickejšie.

  • Úspora času vďaka komponentom Pressix CC
  • Flexibilný výber montážnych líšt
  • Jednoduchá úprava koncových a stredových kusov

Obsah dodávky

1 x Držiak blokový IR-RA M10
1 x Vyberací hák
1 x Upínacia príchytka
1 x Skrutka šesťhranná M10 x 25
1 x Platnička závitová NT CC 41

Montáž

1.
Zasuňte vyberací hák koncového uzla do montážnej lišty.
2.
Umiestnite držiak blokový na hák a utiahnite ho.
3.
Vložte priečnu lištu do vyberacieho háku uzla a pripevnite ju upínacou príchytkou, platničkou závitovou NT CC 41 a šesťhrannou skrutkou.

Technické údaje

Typ
Vhodné montážne lišty
Vhodné priečne lišty
H
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
IR-E 41/52 D MS 41/52 D MS 41/41, 41/52, 41/62 104 43 40 11
IR-E 41/62 D MS 41/62 D MS 41/41, 41/52, 41/62 124 43 40 11

Max. prípustné zaťaženie na miesto pripojenia Fz:
6 kN
Ohybový moment:
10 Nm
Materiál:
oceľ, galvanický pozink
TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
IR-E 41/52 D0,626 116600
IR-E 41/62 D0,626 116601