Together we build.
siklasicher.

Použitie:

Sada klzná pre dvojité uchytenie pri budovaní technologických zariadení k montážnym lištám Sikla alebo priamo na stavebnú konštrukciu.
Každá kombinácia s objímkami Ratio S a Stabil D-3G je možná.
Variabilná možnosť závitového pripojenia s objímkami od závitu M10 až po R1". Možné použitie adaptéru, pozri "Adaptér IG/IG". Vďaka polyamidu zosilneného sklenenými vláknami utlmuje aj hluk.

Technické údaje

Dov. zaťaženie pri stropnej montáži:
0,6kN
Dov. zaťaženie pri podlah. montáži:
1,2kN
Rameno Lmax:
150mm
Max. klzná dráha:
140mm
Tepelná odolnosť:
130°C
 
Súč. adhéz. trenia µ0:
0,18
Súč. klzného trenia µ:
0,14

Materiál:
Základ a vodiace sane:
oceľ, HCP
Klzné sane:
polyamid (vystúžený)

Dovolené zaťaženie FZ * pri protipožiarnej odolnosti.

FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
≤ 600 ≤ 430 ≤ 280 ≤ 200

FZ = max. prípustné zaťaženie v ťahu

* Trvalá udržateľnosť použitých konektorov musí byť braná do úvahy. To platí najmä pri ohni.

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
2G2-PL 0,6525 114594