Inovatívny
závesný systém
Kotvy a príslušenstvo

Kotviaca skrutka TSM-S

Použitie:

Vhodná okrem iného na rýchle a bezpečné upevnenie montážnych líšt a potrubí na stropy alebo steny z betónu a muriva. Použitie v uzavretých priestoroch - s výnimkou vlhkých miestností.

  • Nízka náročnosť vŕtania, nie je vyžadovaný špeciálny vrták
  • malé rozostupy v dôsledku nízkeho rozperného tlaku
  • Kombinovaná skrutka, ktorá nepotrebuje hmoždinku
  • Bez atestu možno použiť aj do pevného prírodného kameňa a rôznych plných tvárnic
  • Možnosť použitia až do hĺbok ukotvenia na zabezpečenie vysokého výkonu alebo nízkej náročnosti vŕtania a montáže
  • Schválené na použitie so seizmickým zaťažením kategórie C1 (ø 8 - 14) pre hĺbku zaskrutkovania h_nom3
  • V prípade samostatného upevnenia možno vyvŕtaný otvor v prípade potreby utesniť proti tlakovej vode pomocou špeciálnej injektážnej malty

Montáž

Naskrutkujte do predvŕtaného otvoru valcovitého tvaru.Śpeciálny závit sa s tvarovým stykom zarezáva pri skrutkovaní do kotevného podkladu. Následne je možné nastavenie hĺbky zaskurtkovania.

Technické údaje

Samostatné upevnenie:

Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0655 Povolené zaťaženia bez vplyvuosových rozostupov od okraja. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).

Priemer skrutky 6 mm

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Náradie SW13 SW13
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 45 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  93 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  46,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 40 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 40
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment [Nm] 5,7 5,7
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristický osový rozostup scr,fi  124 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  62 88


Priemer skrutky 8 mm

Hĺbka ukotvenia
hnom1 45 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 55 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 65 mm
Náradie SW13 SW13 SW13
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 8 8
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 55 65 75
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 2,4 4,3 5,7
C25/30 [kN] 2,6 4,7 6,3
C30/37 [kN] 2,9 5,2 7,0
C40/50 [kN] 3,4 6,1 8,1
C50/60 [kN] 3,7 6,6 8,9
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 3,6 5,7 7,6
C25/30 [kN] 3,9 6,3 8,3
C30/37 [kN] 4,3 7,0 9,3
C40/50 [kN] 5,1 8,1 10,8
C50/60 [kN] 5,5 8,9 11,8
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 100 100 120
Charakteristický osový rozostup scr,N  105 129 156
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  52,5 64,5 78
Minimálny osový rozostup smin [mm] 40 50 50
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 50 50
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 12 12 12
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] 14,9 14,9 14,9
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 20 20 20

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
hnom1 45 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 55 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 65 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 1,3 2,2 2,4
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 1,3 1,7 1,7
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 1,1 1,1 1,1
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,7 0,7 0,7
Charakteristický osový rozostup scr,fi  140 172 208
Charakteristiscká vzdialenosť od okraja scr,fi  70 86 104


Priemer skrutky 10 mm

Hĺbka ukotvenia
hnom1 55 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 75 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 85 mm
Náradie SW15 SW15 SW15
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 10 10 10
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 65 85 95
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 4,3 8,0 9,6
C25/30 [kN] 4,7 8,7 10,5
C30/37 [kN] 5,2 9,7 11,7
C40/50 [kN] 6,1 11,3 13,6
C50/60 [kN] 6,6 12,3 14,9
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 5,7 9,5 11,9
C25/30 [kN] 6,3 10,4 13,0
C30/37 [kN] 7,0 11,6 14,5
C40/50 [kN] 8,1 13,5 16,8
C50/60 [kN] 8,9 14,8 18,4
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 100 130 130
Charakteristický osový rozostup scr,N  129 180 204
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  64,5 90 102
Minimálny osový rozostup smin [mm] 50 50 50
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 50 50 50
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 14 14 14
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] 32 32 32
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 40 40 40

Zul. Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
hnom1 55 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 75 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 85 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 2,2 4,2 4,4
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 2,2 3,3 3,3
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 2,2 2,2 2,2
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 1,7 1,7 1,7
Charakteristický osový rozostup scr,fi  172 240 272
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  86 120 136


Priemer skrutky 12 mm

Hĺbka ukotvenia
hnom1 65 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 85 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 100 mm
Náradie SW17 SW17 SW17
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 12 12 12
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 75 95 110
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 5,7 9,4 12,3
C25/30 [kN] 6,3 10,3 13,4
C30/37 [kN] 7,0 11,4 14,9
C40/50 [kN] 8,1 13,3 17,3
C50/60 [kN] 8,9 14,6 19,0
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu   
C20/25 [kN] 7,6 13,2 17,2
C25/30 [kN] 8,3 14,4 18,8
C30/37 [kN] 9,3 16,0 20,9
C40/50 [kN] 10,8 18,7 24,3
C50/60 [kN] 11,8 20,4 26,7
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 120 130 150
Charakteristický osový rozostup scr,N  150 201 240
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  75 100,5 120
Minimálny osový rozostup smin [mm] 50 50 70
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 50 50 70
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 16 16 16
Dovolený ohybový moment M_zuf [Nm] 64,6 64,6 64,6
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 60 60 60

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
hnom1 65 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom2 85 mm
Hĺbka ukotvenia
hnom3 100 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 3,0 4,9 6,4
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 3,0 4,9 5,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 3,0 4,2 4,2
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 2,4 3,4 3,4
Charakteristický osový rozostup scr,fi  200 268 320
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  100 134 160


Viacnásobné upevnenie:

Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0656
Použitie ako viacnásobné upevnenie nenosných systémov podľa ETAG 001, časť 6.
So zohľadnením cvlekového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).
Dovolené zaťaženia upevňovacieho bodu sú pre príslušné krajiny upravené v ETAG 001, časť 6.

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Náradie SW13 SW13
menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 40 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  81 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  40,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristický osový rozostup scr,N  108 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  54 88

Duté stropné dosky z predpätého betónu C30/37 až C50/60

Hĺbka ukotvenia hnom [mm]    ≥ 35
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm]    6
Hĺbka vŕtania h1 [mm]    40
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná hrúbka db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zaťaženie v ťahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimálny osový rozostup smin [mm] 100 100 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 100 100

Pri dimenzovaní dodržiavajte text celého atestu.

Materiál:
oceľ, galvanický pozink

Atesty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Iba na použitie ako viacnásobné upevnenie pre nenosné systémy v dutých stropných doskách z predpätého betónu.

TypDĺžka
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
6 x 40 *400,02100 115737
6 x 50500,02100 115720
6 x 60600,02100 115723
6 x 80800,02100 115738
6 x 100 1)1000,03100 115739
8 x 50500,0350 115731
8 x 60600,0450 115732
8 x 70700,0450 115734
8 x 80800,0450 115735
8 x 90 1)900,0550 115736
8 x 100 1)1000,0550 115728
8 x 120 1)1200,0650 115729
8 x 140 1)1400,0750 115730
10 x 60600,0650 115740
10 x 70700,0650 115741
10 x 80 1)800,0750 115743
10 x 90 1)900,0750 115744
10 x 100 1)1000,0850 115745
10 x 140 1)1400,1150 115746
12 x 110 1)1100,1225 115747
12 x 1301300,1325 115748
12 x 1501500,1525 115749