Inovatívny
závesný systém
Kotvy a príslušenstvo

Kotviaca skrutka TSM LP VZ 30

Použitie:

Vhodná okrem iného na rýchle a bezpečné upevnenie montážnych líšt na stropy alebo steny z betónu. Na upevnenie montážnej lišty 27 použite kotviacu skrutku TSM LPS v okrúhlom zadnom otvore.
Použitie v uzavretých priestoroch - s výnimkou vlhkých miestností.

  • Nízka náročnosť vŕtania (iba 6mm), nie je vyžadovaný špeciálny vrták.
  • Malé rozostupy v dôsledku nízkeho rozperného tlaku.
  • Prenos vysokého krútiaceho momentu prostredníctvom pripojenia Torx.
  • Možnosť použitia až 2 hĺbok ukotvenia na zabezpečenie vysokého výkonu alebo nízkej náročnosti vŕtania a montáže.
  • Bez atestu možno použiť aj do pevného prírodného kameňa a rôznych plných tvárnic.
  • V prípade samostatného upevnenia možno vyvŕtaný otvor v prípade potreby utesniť proti tlakovej vode pomocou špeciálnej injektážnej malty.

Montáž

Na montáž je vhodný elektrický skrutkovač (s tangenciálnym príklepom), pričom použite Torx bit T30.

Technické údaje

Samostatné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0655 Povolené zaťaženia bez vplyvu osových rozostupov a vzdialeností od okraja. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 (Y_M Y_F).

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Skrutkovač T30 T30
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 45 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  93 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  46,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 40 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 40
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] 6,2 6,2
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristický osový rozostup scr,fi  124 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  62 88


Viacnásobné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0656. Použitie ako viacnásobné upevnenie nenosných systémov podľa ETAG 001, časť 6. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).
Dovolené zaťaženia upevňovacieho bodu sú pre príslušné krajiny upravené v ETAG 001, časť 6.

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Skrutkovač T30 T30
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 40 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  81 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  40,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Priechodový otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristický osový rozostup scr,fi  108 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  54 88

Duté stropné dosky z predpätého betónu C30/37 až C50/60

Hĺbka ukotvenia hnom [mm]    ≥ 35
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm]    6
Hĺbka vŕtania h1 [mm]    40
Odp. max. uťahovací momet Tinst [Nm]   10
Účinná hrúbka db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zaťaženie v ťahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimálny osový rozostup smin [mm] 100 100 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 100 100

Pri dimenzovaní dodržiavajte text celého atestu.

Materiál:
oceľ, galvanický pozink

Atesty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Iba na použitie ako viacnásobné upevnenie pre nenosné systémy v dutých stropných doskách z betónu a predpätého betónu.

TypDĺžka
[mm]
unbekanntG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
6 x 40 *40180,01100 115026
6 x 6060180,02100 115722
LPS 6 x 40 *4014,50,01100 116691
LPS 6 x 60 6014,50,02100 116692