Kotvy a príslušenstvo

Kotva narážacia AN ES

Použitie:

Narážacia kotva pre jednoduché upevnenie v betóne bez trhlín a viacnásobné upevnenie v prasknutom betóne. Vhodné pre upevnenie potrubí, montážnych líšt atď., ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na schválenie. Kotva môže byť použitá len v suchých vnútorných podmienkach. Pre vlhké miesta je nutné použiť verziu AN A4 z nehrdzavejúcej ocele.

  • nie je potrebný žiadny špeciálny vrták
  • narážací tŕň pre nútené rozoprentie
  • vhodné pre priechodnú montáž

Montáž

Ako rozpínací nástroj sa pre narážaciu kotvu musí použiť príslušný narážací tŕň. "Inteligentný" expanzný kužel umožňuje bezproblémovú inštaláciuv prípade nepresného otvoru alebo v prípade rôznej pevnosti betónu. Kontrolovanou deformáciou kužeľa počas inštalácie sa značne zmenšuje potrebná vzdialenosť hrán a stredu.

Technické údaje

Jednoduchá montáž:
Výňatok z podmienok použitia ETA-10/0257
Prípustné zaťaženie podľa EN 1992-4 bez vplyvu osových a okrajových vzdialeností. Zohľadňuje sa celkový súčiniteľ bezpečnosti ( YM a YF ).

Veľkosť kotvy
M8x30*
M8x40
M10x30
M10x40
M12x50
M16
Priemer vrtu d0 = [mm] 10 10 12 12 15 20
Hĺbka vrtu h0 = [mm] 30 40 30 40 50 65
Uťahovací moment pri kotvení Tinst = [Nm] 8 8 15 15 35 60
Priechodný otvor v nadväzujúcej súčiastke df ≤ [mm] 9 9 12 12 14 18
Dĺžka závitu Lth [mm] 13 20 12 15 18 23
Min. hĺbka šróbenia Lsdmin [mm] 9 9 10 11 13 18
Min. hrúbka konštrukcie hmin [mm] 100 100 120 120 130 160
Min. rozostup medzi osami smin [mm] 60 80 100 100 120 150
Min. vzdialenosť od kraja cmin [mm] 95 95 115 135 165 200
      
Dop. zaťaženie v betónu bez trhlín
(skrutka 5.6 bis 8.8)
     
C20/25 [kN] 3,2 3,6 3,2 4,9 6,9 10,2
C25/30 [kN] 3,6 3,8 3,6 5,5 7,7 11,4
C30/37 [kN] 3,9 4 3,9 6,0 8,5 12,5
C40/50 [kN] 4,5 4,4 4,5 7,0 9,8 14,5
C50/60 [kN] 5,1 4,7 5,1 7,8 10,9 16,2
Bočné zaťaženie (skrutka 5.6) ≥ C20/25 zul. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 9 16,8
Bočné zaťaženie (skrutka 5.8) ≥ C20/25 zul. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 18
Bočné zaťaženie (skrutka 8.8) ≥ C20/25 zul. V [kN] 3,8 3,9 3,8 4,1 11,1 18
Dov. ohybový moment (skrutka 5.6) Mzul [Nm] 8,1 8,1 15,8 15,8 27,8 71
Dov. ohybový moment (skrutka 5.8) Mzul [Nm] 10,9 10,9 21,1 21,1 37,1 94,9
Dov. ohybový moment (skrutka 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 33,7 34,3 60 152
Charakter. stredová vzdialenosť scr [mm] 90 120 90 120 150 195
Charakter. okrajová vzdialenosť ccr [mm] 45 60 45 60 75 97,5
      
Zaťaženie pri požiari oceľ ≥ 5.6      
Prípustné zaťaženie R30 zul. F [kN] 0,9 1,8 0,9 1,8 3,2 4,7
Prípustné zaťaženie R60 zul. F [kN] 0,9 1,3 0,9 1,8 3,1 4,7
Prípustné zaťaženie R90 zul. F [kN] 0,8 0,8 0,9 1,2 1,8 3,3
Prípustné zaťaženie R120 zul. F [kN] 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 2,2

* Použitie iba pre staticky neurčité systémy

Viacnásobné použitie:
Výťah z aplikačných podmienok schválenia ETA-10/0258
Použitie ako viacnásobné upevňovacie prvky pre nenosné systémy. Prípustné zaťaženie podľa EN 1992-4 vez vplyvu osových a okrajových vzdialeností. Zohľadňuje sa celkový súčiniteľ bezpečnosti ( YM a YF ).
Maximálne povolené zaťaženie na jeden upevňovací bod môže byť v závislosti od národných predpisov menšie ako povolené zaťaženie kotvy.

Veľkosť kotvy
M8x25
M8x30
M8x40
Priemer vrtu d0 = [mm] 10 10 10
Hĺbka vrtu h0 = [mm] 25 30 40
Uťahovací moment pri kotvení Tinst = [Nm] 8 8 8
Priechodný otvor v nadväzujúcej súčiastke df ≤ [mm] 9 9 9
Dĺžka závitu Lth [mm] 12 13 20
Min. hĺbka šróbenia Lsdmin [mm] 8 9 9
Standard-/Minimálna hrúbka
hmin1 / hmin2 [mm]
100/80 100 100
Min. vzdialenosť od stredu smin [mm] 50 60 80
Min. vzdialenosť od kraja cmin [mm] 100 95 95
   
Trvalá pevnosť v ťahu trhlinový/ netrhlinový betón   
C12/15 a C16/20 [kN] 1,2 - -
C20/25 až C50/60 [kN] 1,9 1,7 2
Prípustný ohybový moment(Oceľ 4.6) Mzul [Nm] 6,4 6,4 6,4
Prípustný ohybový moment(Oceľ 5.6) Mzul [Nm] 8,1 8,1 8,1
Prípustný ohybový moment(Oceľ 5.8) Mzul [Nm] 10,9 10,9 10,9
Prípustný ohybový moment(Oceľ 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 17,1
Charakter. stredová vzdialenosť scr [mm] 75 180 210
Charakter. okrajová vzdialenosť ccr [mm] 38 90 105
   
Zaťaženie pri požiari skrutka ≥ 4.8   
Prípustné zaťaženie R30 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,1
Prípustné zaťaženie R60 zul. F [kN] 0,6 0,9 0,9
Prípustné zaťaženie R90 zul. F [kN] 0,6 0,6 0,6
Prípustné zaťaženie R120 zul. F [kN] 0,5 0,5 0,5
Zaťaženie pri požiari skrutka ≥ 5.6   
Prípustné zaťaženie R30 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5
Prípustné zaťaženie R60 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5
Prípustné zaťaženie R90 zul. F [kN] 0,6 0,9 0,9
Prípustné zaťaženie R120 zul. F [kN] 0,5 0,5 0,5
Charakter. stredová vzdialenosť scr,fi [mm] 100 180 210
Charakter. okrajová vzdialenosť ccr, fi [mm] 50 90 105

Veľkosť kotvy
M10x25
M10x30
M10x40
M12x25
M12x50
M16
Priemer vrtu d0 = [mm] 12 12 12 15 15 20
Hĺbka vrtu h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65
Uťahovací moment pri kotvení Tinst = [Nm] 15 15 15 35 35 60
Priechodný otvor v nadväzujúcej súčiastke df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18
Dĺžka závitu Lth [mm] 12 12 15 12 18 23
Min. hĺbka šróbenia Lsdmin [mm] 10 10 11 12 13 18
Standard-/Minimálna hrúbka
hmin1 / hmin2 [mm]
100/80 120 120 100/80 130 160
Min. vzdialenosť od stredu smin [mm] 60 100 100 100 120 150
Min. vzdialenosť od kraja cmin [mm] 100 115 135 110 165 200
      
Prípustné ťahové zaťaženie trhlinového/ netrhavého betónu      
C12/15 a C16/20 [kN] 1,7 - - 1,7 - -
C20/25 až C50/60 [kN] 2,1 2 2 2,1 2,4 6,3
Prípustný ohybový moment (oceľ 4.6) Mzul [Nm] 12,8 12,8 12,8 22,2 22,2 56,9
Prípustný ohybový moment (oceľ 5.6) Mzul [Nm] 15,8 15,8 15,8 27,8 27,8 71
Prípustný ohybový moment (oceľ 5.8) Mzul [Nm] 21,1 21,1 21,1 37,1 37,1 94,9
Prípustný ohybový moment (oceľ 8.8) Mzul [Nm] 34,3 33,7 34,3 60 60 152
Charakter. stredová vzdialenosť scr [mm] 75 230 170 75 170 400
Charakter. okrajová vzdialenosť ccr [mm] 38 115 85 38 85 200
      
Zaťaženie pri požiari skrutka ≥ 4.8      
Prípustné zaťaženie R30 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Prípustné zaťaženie R60 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Prípustné zaťaženie R90 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,1 0,6 1,5 3
Prípustné zaťaženie R120 zul. F [kN] 0,5 0,7 0,9 0,5 1,2 2,4
Zaťaženie pri požiari skrutka ≥ 5.6      
Prípustné zaťaženie R30 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Prípustné zaťaženie R60 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
Prípustné zaťaženie R90 zul. F [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
Prípustné zaťaženie R120 zul. F [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Charakter. stredová vzdialenosť scr,fi [mm] 100 170 170 100 200 400
Charakter. okrajová vzdialenosť ccr, fi [mm] 50 85 85 50 100 200


Hodnoty uvedených schválení a certifikátov sú platné v najaktuálnejšom znení na adrese www.sikla.de/downloads.

Materiál:
Oceľ, galvanicky pozinkovaná

Atesty

Schválenie Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), pre montáž do neporušeného betónu Schválenie Sikla ETA-10/0257, skúška požiarnej ochrany, vyhovujúca VdS, schválenie FM ≥ M10

Schlaganker AN / AN ES - ETA-10/0257 PDF | 2.5 MB Schlaganker AN / AN ES - ETA-10/0258 PDF | 3.9 MB FM - Sikla Anker AN, AN ES und BZ plus PDF | 260.1 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 291.4 KB

1) Dátum dodania na vyžiadanie – tovar sa nakupuje na základe objednávky.

TypHĺbka ø x
Diery [mm]
Závit ø x
Dlžka [mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
ES M8 x 2510 x 25M8 x 120,01100 116618
ES M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 110467
ES M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 110468
ES M10 x 2512 x 25M10 x 120,0250 116619
ES M10 x 3012 x 30M10 x 120,0250 110506
ES M10 x 4012 x 40M10 x 150,0250 110469
ES M12 x 25 1)15 x 25M12 x 120,0250 116620
ES M12 x 5015 x 50M12 x 180,0450 110470
ES M16 x 6520 x 65M16 x 230,1025 110471