Together we build.
siklasicher.
Kotvy a príslušenstvo

Kotva pre dutinové stropy AN Easy

Použitie:

Kotva s vnútorným závitom pre použitie do dutinových stropov z predpätého betónu. Pri dodržaní podmienok špecifikácie je vhodná k upevneniu potrubí, montážnych líšta atď. závitovou tyčou alebo skrutkou. Upevnenie do stavebných prvkov smie byť realizované za podmienok suchého vnútorného prostredia. Podľa obecne platných podmienok, pre aplikáciu na stavbe, smie byť upevnenie použité aj vtedy, keď sa rozperná časť nenachádza v dutine.

Montáž

Uťahovaním skrutkou alebo maticou je kužeľ uvoľnený z púzdra kotvy, vťahovaný dovnútra a deformovaný. Takto sa kotva v dutine roztiahne do tvaru Y a utiahnutím zadaným uťahovacím momentom sa vytvorí bezpečný tvarový styk.

Technické údaje

Všeobecné montážne údaje:

Rozmer kotvy
M8
M10
M12
Menovitý priemer vrtáku d0 = [mm] 12 16 18
Hĺbka vyvrtanej diery h0 = [mm] 55 60 70
Priechodná diera v pripojovanom konštrukčnom dieli df ≤ [mm] 9 12 14
Min. dĺžka skrutky min ls 3) [mm] 47 55 61
Min. dĺžka svorníka min ls 3) [mm] 53 63 71
Uťahovací moment kotvenia Tinst = [Nm] 20 30 40
Požadovaná pevnosť oceli skrutky/záv. tyče 5.8 5.8 5.8
Charakter. rozostup scr [mm] 300 300 300
Charakter. vzdialenosť od okraja ccr [mm] 150 150 150
Min. vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 100 100

Podmienky pre aplikáciu jednotlivej kotvy v stropnej doske z predpätého betónu s dutinami ≥ C45/55:

Rozmer kotvy
Hrúbka steny du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
Prípustné zaťaženie 1) bei c ≥ ccr [kN] 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6
Prípustné zaťaženie 1) bei cmin [kN] 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0
Zaťaženie pri namáhaní požiarom        
Prípustné zaťaženie R 30 zul. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
Prípustné zaťaženie R 60 zul. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
Prípustné zaťaženie R 90 zul. F [kN]   0,7 0,7 0,7   1,2 1,2 1,2
Prípustné zaťaženie R 120 zul. F [kN]   0,4 0,4 0,4   1,0 1,0 1,0

Rozmer kotvy
Hrúbka steny du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
Prípustné zaťaženie 1) bei c ≥ ccr [kN] 1,0 1,2 3,0 4,3
Prípustné zaťaženie 1) bei cmin [kN] 0,8 1,0 2,7 3,6
Zaťaženie pri namáhaní požiarom    
Prípustné zaťaženie R 30 zul. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Prípustné zaťaženie R 60 zul. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Prípustné zaťaženie R 90 zul. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Prípustné zaťaženie R 120 zul. F [kN]   1,2 1,2 1,2

Podmienky pre aplikáciu páru kotiev 4) v stropnej doske z predpätého betónu s dutinami ≥ C45/55:

Rozmer kotvy
Hrúbka steny du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
Prípustné zaťaženie 1) bei c ≥ ccr [kN] 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8
Prípustné zaťaženie 1) bei cmin [kN] 0,35 1,25 2,35 4,0 0,9 1,8 4,3 4,3
Min. rozostup smin [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100
Prípustné ohybové momenty (Stahl 5.8)2) Mzul [Nm] 10,7 10,7 10,7 10,7 21,4 21,4 21,4 21,4
Prípustné ohybové momenty (Stahl 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 17,1 17,1 34,2 34,2 34,2 34,2
Zaťaženie pri namáhaní požiarom        
Prípustné zaťaženie R 30 zul. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
Prípustné zaťaženie R 60 zul. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
Prípustné zaťaženie R 90 zul. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 2,4 2,4
Prípustné zaťaženie R 120 zul. F [kN]   0,8 0,8 0,8   1,8 2,0 2,0

Rozmer kotvy
Hrúbka steny du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
Prípustné zaťaženie 1) bei c ≥ ccr [kN] 1,2 2,0 4,8 5,7
Prípustné zaťaženie 1) bei cmin [kN] 1,0 1,8 4,3 4,8
Min. rozostup smin [mm] 70 80 100 100
Prípustné ohybové momenty (Stahl 5.8)2) Mzul [Nm] 37,4 37,4 37,4 37,4
Prípusté ohybové momenty (Stahl 8.8) Mzul [Nm] 59,8 59,8 59,8 59,8
Zaťaženie pri namáhaní požiarom    
Prípustné zaťaženie R 30 zul. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Prípustné zaťaženie R 60 zul. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Prípustné zaťaženie R 90 zul. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Prípustné zaťaženie R 120 zul. F [kN]   1,8 2,4 2,4

1)
Pre vzdialenosť od okraja cmin < c ≤ ccr odporučené zaťaženia zistiť lineárnou inetrpoláciou.
2)
Pri použití nižších pevnostných tried sa musí hodnota príslušne redukovať.
3)
Pre stanovenie celkovej dĺžky sa musí pripočítať hrúbka konštrukčného dielu (celková dĺžka = ls + tfix )
4)
Prípustné zaťaženie Fmax / Dübel ≤ Fmax jednej kotvy. Pri kotvení párom kotiev s rozostupom ich osí smin < s ≤ scr sa doporučené zaťaženie zisťuje lineárnou interpoláciou, pričom za medznú hodnotu pri s = scr , pri centrickom rozložení zaťaženia, smie dosadiť dvojnásobok prípustného zaťaženia jednej kotvy.

Materiál:
oceľ, galvanický pozink

Atesty

Certifikát: Z-21.1-1785, Skúšky požiarnej ochrany, VdS-schválenie

1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.

TypCelková
dĺžka [mm]
Hülsen-
länge [mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
AN Easy M8 1)45350,0150 110463
AN Easy M1053400,0350 110465
AN Easy M12 1)58450,0425 110466