Together we build.
siklasicher.
Konzoly

Konzola uholníková WK

Použitie:

Montáž na stenu, strop, alebo podlahu. Pritom môže byť potrubie uložené vodorovne (strmeň) , upevnené zvisle, príp. zavesené.
Kombinácia konzol s priskrutkovanými lištami poskytuje mnoho variánt uloženia. Zároveň sa zvyšuje únosnosť konštrukcie kombináciou WK a traverzy.

Technické údaje

Materiál:
oceľ typy do veľkosti 550/350 galvanicky pozink
 typy 725/400 a 880/550 HCP, skup. 1826

Ďalšie technické údaje pozri nasledujúce strany.

Záťažové diagramy údávajú prípustné zaťaženia, zohľadňujú aj redukované zaťaženie pri redukovaných vyloženiach a navrhnutých kotvách.
Možno použiť aj kotvy podľa vlastného uváženia,ktoré vyhovujú uvedeným triedam zaťaženia.

Belastungsdiagramme:

Konzola uholníková WK 100/100, 100/100-40 a 150/150
Konzola uholníková WK 200/200
Konzola uholníková WK 300/200
Konzola uholníková WK 550/350
Konzola uholníková WK 725/400
Konzola uholníková WK 880/550

TypProfilG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
100/100-0,1625 145626
100/100-40-0,2125 163921
150/150-0,5825 155513
200/200-1,2210 118170
300/200U 50/252,32 1 118046
550/350U 50/254,45 1 145635
725/400U 65/4212,72 1 151041
880/550U 65/4218,43 1 151050