Together we build.
siklasicher.
Konzoly

Konzola výložná AK

Použitie:

Prefabrikovaná konzola určená na montáž potrubí na stenu, alebo na ďalšie stavebné časti.
Iné varianty napr.dvojité prevedenie, alebo 41/62 pozri kap. "HCP".

Montáž

Pri použití spolu s klznými prvkami je veľmi dôležitá priečna výstuha ku zachyteniu síl pôsobiacich v ose rúry. Pri vyložení ≥ 500 mm sa odporúča použiť podpera. (viď obr. dole).

Technické údaje

 
1 = Typ 27/25
2 = Typ 27/37
Typ 41/41
 


 
Typ 41/62
 
 
 
Trieda zaťaženia kotiev
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN

σdov ≤ 160 N/mm2
fdov ≤ L/150 pre L > 450 mm
fdov ≤ 3 mm pre L ≤ 450 mm

Materiál:
oceľ, galvanický pozink, typ Dq = HCP
TypL
[mm]
Kotviaca platňa
[mm]
b
[mm]
Diera
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
27/25 - 20020388 x 30 x 66410 x 150,2525 112326
27/25 - 25025388 x 30 x 66410 x 150,2925 112327
27/25 - 30030388 x 30 x 66410 x 150,3425 112328
27/25 - 50050388 x 30 x 66410 x 150,4925 112329
27/25 - 70070388 x 30 x 66410 x 150,651 112330
         
27/37 - 30030488 x 30 x 66410 x 150,4325 111458
27/37 - 50050488 x 30 x 66410 x 150,6425 111459
27/37 - 70070488 x 30 x 66410 x 150,841 111460
27/37 - 80080488 x 30 x 66410 x 150,961 111461
         
41/41 - 200196134 x 40 x 810013 x 180,6810 115609
41/41 - 260258134 x 40 x 810013 x 180,8110 153973
41/41 - 320321134 x 40 x 810013 x 180,9210 115618
41/41 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,1610 115627
41/41 - 570571134 x 40 x 810013 x 181,4110 115636
41/41 - 820821134 x 40 x 810013 x 181,89 1 149268
41/41 - 10101008134 x 40 x 810013 x 182,25 1 149277
         
41/62 - 320321134 x 40 x 810013 x 181,4210 113296
41/62 - 445446134 x 40 x 810013 x 181,7610 113297
41/62 - 570571134 x 40 x 810013 x 182,2510 113298
41/62 - 820821134 x 40 x 810013 x 183,051 113299
41/62 - 10101008134 x 40 x 810013 x 183,591 113300
         
27/25 q - 30030388 x 30 x 56410 x 150,3425 112366
41/21 Dq - 320321134 x 40 x 810013 x 181,2010 180164
41/21 Dq - 570571134 x 40 x 810013 x 181,9510 190424