Inovatívny
závesný systém
Uloženia ťažké

Užitočné zaťaženie pre uloženia s izoláciou a zvislo

Vymeriavací základ EC 3, hodnota zaťaženia na uloženie pri stave dodania.

Voľné uloženie LK - HV + upínacia sada FS

Výška
DN
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
150 25 3,1 3,1
150 32 3,8 3,8
150 40 4,3 4,3
150 50 4,0 3,9
150 65 2,8 2,8
150 80 2,5 2,4
150 100 4,5 17,0
150 125 4,1 17,0
150 150 3,6 17,0
150 200 2,8 17,0
150 250 1,9 17,0
150 300 0,4 17,0

Voľné uloženie LC - HV + upínacia sada FS Z

Výška
DN
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
90 25 5,0 10,0
90 32 4,8 10,0
90 40 4,7 10,0
90 50 4,5 10,0
90 65 4,2 10,0
90 80 4,0 10,0
90 100 3,6 10,0
90 125 3,3 10,0
90 150 3,1 10,0
90 200 2,7 10,0
90 250 2,3 10,0
90 300 1,5 10,0
150 25 3,2 10,0
150 32 3,1 10,0
150 40 3,1 10,0
150 50 3,0 10,0
150 65 2,8 10,0
150 80 2,8 10,0
150 100 2,6 10,0
150 125 2,4 10,0
150 150 2,3 10,0
150 200 2,0 10,0
150 250 1,7 10,0
150 300 1,3 10,0
200 25 2,5 10,0
200 32 2,4 10,0
200 40 2,4 10,0
200 50 2,3 10,0
200 65 2,2 10,0
200 80 2,2 10,0
200 100 2,1 10,0
200 125 2,0 10,0
200 150 1,9 10,0
200 200 1,7 10,0
200 250 1,5 10,0
200 300 1,1 10,0