Together we build.
siklasicher.
Uloženia ťažké

Uholník vodiaci FW F L/Z

Použitie:

Tento uholník umožňuje vedenie potrubných uložení s rozličnými hrúbkami platní. Rôzne varianty typov Z je vhodné použiť aj na najhrubšie hrúbky platní a dodatočne tak umožňujú eliminovať vzniknuté sily.

Obsah dodávky

Dodáva sa ako set pozostávajúci z dvoch uholníkov.

Montáž

Montáž na nosný profil TP F 80 prípadne F 100 sa realizuje pomocou dvoch Formlock skrutiek FLS F na uholník. Na set sú potrebné štyri Formlock FLS F skrutky. Viac informácií o skrutke Formlock FLS F pozri kapitolu "siFramo".
Pri type Z je k dispozícii 3 mm hrúbka vo vertikálnej osi Z. Pri všetkých typoch je potrebné zabezpečiť 3 mm hodnotu v horizontálnej osi.

Technické údaje

Typ
Dov. zaťaženie Fy
[kN]
Dov. moment pri Fy*
[kNm]
Dov. zaťaženie Fz
[kN]
FW F 80, všetky typy Z 1,9 0,4 5,0
FW F 80, typ L 1,9 - -
FW F 100, všetky typy Z 1,9 0,4 6,4
FW F 100, typ L 1,9 - -

* Moment sa vypočíta M = Fy x h, pričom dov. zaťaženie pre Fy sa nesmie prekročiť. Kvóta h sa vzťahuje od stredu rúry po vrchný okraj platne uloženia.
Určenie dovolených zaťažení stanovujú zaťažkávacie skúšky s odkazom na DIN EN 13480-3 v prílohe J.
Použité uloženie je potrebné posudzovať zvlášť.

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

* Vhodné aj pre klzné uloženie Sikla

Typt
[mm]
G
[kg]
Bal.
[sada]
Objednávacie
číslo
FW F 80 Z 660,525 113628
FW F 80 Z 990,525 113629
FW F 80 Z 12 *120,525 113630
FW F 80 Z 15150,525 113975
FW F 80 L-0,525 113627
FW F 100 Z 660,625 113632
FW F 100 Z 990,625 113633
FW F 100 Z 12 *120,625 113634
FW F 100 Z 15150,625 113976
FW F 100 L-0,625 113631