siFramo 80

Spojka profilu PK F 80 8kt HCP

Použitie:

Variabilný spojovací prvok pre nosné profily TP F 80, vhodný najmä pre vertikálne predĺženie. Pri predĺžení vodorovných profilov je potrebné dodržať prístupný ohybový moment v mieste napojenia.
Spojka ponúka možnosť otočenia nosného profilu TP F 80 o 45°.

Montáž

Skrutkové spojenie pomocou 2x 4 samorezných skrutiek FLS F pri zachovaní čo najväčšieho rozostupu skrutiek pre optimálny pákový efekt.

Upozornenie:
Samorezné skrutky FLS F musia byť inštalované symetricky na oboch stranách s odstupom minimálne 50 mm. Pre prenos ohybového momentu musia byť samorezné skrutky FLS F usporiadané v rovine silového toku, aby efektívne uržali hmotnosť potrubia - tzn. v prípade horizontálnych nosníkov umiestnenie skrutiek hore a dole, nie do strán.

Technické údaje

Typ
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
Fmax
[kN]
Mbmax
[kNm]
PK F 80 8kt 280 72,5 72,5 10,0 0,25

Materiál:
Oceľ, HCP

Atesty

TypH
[mm]
L
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
PK F 80 8kt732801,41 111446