siFramo 100

WBD-Držiak F 100

Použitie:

Ideálny pre upevnenie na podlahu, strop ako aj na vytvorenie trasy v spojení s nosným profilom F 100. Popri priamemu uchyteniu na stavebný podklad umožňujú vhodné veľkosti platní aj pripojenie na rôzne šírky prírub.
Iba pre traverzové konštrukcie je vhodná varianta WBD F 100-T, ktorá vďaka osemhrannému spojeniu umožňuje maximálne využitie šírky trasy bez rušiacich skrutiek alebo platní.

Montáž

V závislosti od požiadavky sa odporúčajú rozličné spôsoby montáže:

a) uchytenie na stavebnú konštrukciu pomocou štyroch kotiev pre veľkú záťaž M 12,
b) silové upevnenie na oceľový nosník pomocou montážneho setu 5P M12 S, M16 S alebo zodpovedajúcimi prackami,
c) tvarové napojenie na nosný systém STF 100 alebo 120 pomocou formovej spojky FV 100/120.

Držiak WBD F 100 sa naskrutkuje na nosný profil TP F 100 so štyrmi Formlock FLS F skrutkami. Každý pár skrutiek sa montuje na protiľahlú stranu. Prípustná vzdialenosť medzi základovou platňou WBD a zasunutým profilom nesmie prekročiť 30 mm.

Technické údaje

Typ
Tvar základovej platne
Šírka príruby
[mm]
Rozmery základovej platne
[mm]
Rozmery dlhých otvorov
[l x b)
WBD F 100-80/120 Plochá 80 - 120 220 x 220 x 12 30 x 14
WBD-P F 100-121/160 Prehýbaná 121 - 160 320 x 260 x 12 20 x 14
WBD-P F 100-161/200 Prehýbaná 161 - 200 320 x 310 x 12 20 x 18
WBD-P F 100-201/310 Prehýbaná 201 - 310 420 x 220 x 12 55 x 18
WBD F 100-T Plochá 80 - 120 220 x 220 x 12 30 x 14

Typ
e
[mm]
L
[mm]
t1
[mm]
Dierovanie v základovej platni pre
WBD F 100-80/120 max. príp. vzdialenosť 232 - M12
WBD-P F 100-121/160 max. príp. vzdialenosť 232 27 M12
WBD-P F 100-161/200 max. príp. vzdialenosť 232 27 M16
WBD-P F 100-201/310 max. príp. vzdialenosť 232 27 M16
WBD F 100-T max. príp. vzdialenosť 192 - M12

Vyhotovenie:
platňa privarená so štvorhrannom príp. osemhrannom F 80 (len WBD F 100-T)
Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
WBD F 100-80/1206,11 113075
WBD-P F 100-121/1609,71 117167
WBD-P F 100-161/20011,21 117168
WBD-P F 100-201/31010,31 117169
WBD F 100-T5,31 113079