siFramo 100

Uholník WD F 100

Použitie:

K pravouhlým spojeniam profilov TP F 100 príp. 100/160. Plynulé napojenie s tvarovým stykom je zabezpečené použitím Formlock FLS skrutiek. Spojenie s uholníkom WD F 100 vytvára flexibilnú konštrukciu a zároveň poskytuje vysokú únosnosť.
Dierovanie (priemer: 18 mm) pre diagonálne vystuženie, umožňuje realizovať komplexnejšie riešenia konštrukcie.

Montáž

Použiť vždy pár. Na jeden uholník treba použiť osem Formlock FLS F skrutiek.

Technické údaje

Typ
Prípustné ťahové zaťaženie - diagonálne vystuženie
[kN]
WD F 100 140/140 45,3

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
WD F 100 140/1401,91 113095