Together we build.
siklasicher.
siFramo 100

Profil nosný TP F 100

Použitie:

Multifunkčný nosný profil na vytvorenie trás, komplexných pomocných konštrukcií ako aj 3D konštrukcií širokej možnosti použitia. Vďaka uzatvorenému tvaru je popri torznej tuhosti vytvorená širšia možnosť napojenia dielov i potrubí na všetky štyri strany bez obmedzenia. Kombinácia dier a skrutky Formlock zaručuje plynulosť a zároveň uzavretie spoja.
Nosný profil 100/160 je vhodný pre rôzne varianty použitia s tomu zodpovedajúcim zaťažením, ako napr. pri veľkých rozpätiach alebo vysoko zaťažených rámových konštrukciách.

Technické údaje

Typ
Prierezový modul
[cm3 ]
Moment zotrvačnosti
[cm4 ]
Polomer zotrvačnosti
[cm]
Krútiaci moment lt
[cm4 ]
Priemer A
[cm2 ]
TP F 100
Wy: 36,93
Wz: 36,93
ly: 179,85
lz: 179,85
iy: 4,80
iz: 4,80
135,00
7,80
TP F 100/160
Wy: 75,52
Wz: 46,26
ly: 559,42
lz: 280,34
iy: 6,16
iz: 4,36
193,00
14,74

Všetky hodnoty berú do úvahy diery.

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg/m]
Bal.
[m]
Objednávacie
číslo
TP F 10010,86 112904
TP F 100/16014,36 112905