siFramo 100

Montážny set MS 5P MA

Použitie:

Montážny set MS 5P MA slúži na pripojenie konzoly TKO, priečnej konzoly SKO, WBD držiaka alebo kĺbu GE F na nosnú plochu.

Obsah dodávky

Typ
Pracka
[Číslo]
Podporná platňa
[Číslo]
Nárazová platňa
[Číslo]
Spojovacia sada *
[Číslo]
M12 MA S 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 x 80
M16 MA S 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 x 100

* Spojovacia sada podľa EN 14399-3 pozostáva zo: 6-hrannej skrutky M12 prípadne M16, 2 podložiek a 1 matice

Montáž

1.
Nárazovú plochu polohovať na stavebný prvok.
2.
Pracku vložiť nohami do priehlbiny platne a "nos" polohovať na oceľový nosník.
3.
Podpernú platňu a spojovaciu sadu utiahnuť podľa potreby.

Podpernú platňu istí pravouhlá montáž skrutky a zabraňuje zošmyknutiu alebo namáhaniu na ohyb. V spojení so spojovacou sadou je zabezpečená kontinuálna a plánovaná predpäťová sila. Vďaka nárazovej platni je zabezpečené bezpečné uloženie pracky.

Technické údaje

Typ
Rozpätie
[mm]
Uťahovací moment MA
[Nm] /
ďalší uhol natočenia
Fy Povolené rozpätie
[kN]
Únosnosť v šmyku priečneho modulu Fz
je Set = 4 Rozpätie
[kN]
M12 MA S 1 - 30 60 / 90° 32,9 15,1 *
M16 MA S 4 - 40 140 / 90° 39,1 16,7 *

* Údaje sa vzťahujú na nepriaznivý prípad pri hrúbke príruby 30 mm (M12) alebo 40 mm (M16) ako aj pri súčiniteli adhézie = 0,20
Nebola zohľadnená prípadná ťahová sila Fy.

Materiál:
oceľ, HCP
TypG
[kg]
Bal.
[sada]
Objednávacie
číslo
M12 MA S1,610 114886
M16 MA S2,810 114887