Together we build.
siklasicher.
siFramo 100

Konzola výložná AK F 160-100-E

Použitie:

Prefabrikovaný prvok pre montáž na nosný profil F 100/160 (strana príruby 160) ako aj nosné konzoly F 100/160 alebo na konštrukciu priečnikov s príslušnou upevňovacou časťou. AK F 160-100-E umožňuje vytvorenie konzolového vyloženia alebo návrh stropnej rukoväte a priečneho nosníka bez vyčnievania základovej platne v pozdĺžnom smere.

Montáž

Na čelné spojenie s nosným profilom TP F 100/160 (strana príruby 160) použite 4 skrutky Formlock FLS F. Stenové a stropné pripojenie pomocou 4 kotiev typu minimálne M10.

Technické údaje

Typ
Rozmery zákl.
platne [mm]
L
[mm]
b1 x l1
[mm]
AK F 160-100-E-800 160 x 200 800 11 x 20
AK F 160-100-E-1200 160 x 200 1200 11 x 20

Prevedenie:
Základová platňa zvarená s nosným profilom F 100
Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
AK F 160-100-E-800 10,91 117145
AK F 160-100-E-120015,41 117146