Inovatívny
závesný systém
siFramo 100

Kĺb GE F - ST F 100

Použitie:

Na podopretie vystuženia v spojení s nosným systémom siFramo 100 na oceľové nosníky ako aj na vystuženie rámovej konštrukcie. Uhol je plynule nastaviteľný medzi 25° a 155°.

Obsah dodávky

Kĺb GE F - ST F 100 naskrutkovaný na platňu.

Montáž

Montáž kĺbu na oceľový nosník je realizovaná pomocou montážnej sady MS 5P M12 S napojením na základovú platňu. Od typu 161/200 je potrebné upevnenie pomocou montážneho setu MS 5P M16 S. Ďalšia možnosť je je upevniť kĺb pomocou štyroch kotiev pre ťažké zaťaženie M12 na betónové steny.
Na osemhranný podporný profit TP F 100 sa kĺb upevňuje pomocou štyroch Formlock skrutiek. Dĺžky podporného profilu je možné získať z údajov nižšie v tabuľke.
Po montáži požadovaného uhla musia byť skrutky dotiahnuté na kĺb hodnotou 40 Nm.

Technické údaje

Typ
Výška H
[mm]
Dĺžka L
[mm]
Šírka B
[mm]
Uhol α
GE F 80/120 - 100 180 220 220 25° - 155°
GE F 121/160 - 100 - 1 180 320 260 25° - 155°
GE F 161/200 - 100 - 1 180 320 310 25° - 155°
GE F 201/310 - 100 - 1 180 220 420 25° - 155°

Dĺžka podpery medzi dvoma kĺbmi:


b [mm]
1000
b [mm]
1500
b [mm]
2000
b [mm]
2500
α a [mm] c [mm] c [mm] c [mm] c [mm]
25° 2095 2130 3313 4496 5679
30° 1701 1784 2784 3784 4784
35° 1410 1542 2413 3285 4157
40° 1184 1364 2142 2920 3698
45° 1000 1230 1938 2645 3352
50° 846 1128 1780 2433 3086
55° 713 1048 1658 2268 2879
60° 596 985 1563 2140 2717
65° 489 937 1488 2040 2592

a =
Vertikálna dĺžka od stredovej osi kĺbu po spodnú hranu profilu v bode napojenia
b =
Horizontálna dĺžka vyloženia od bodu pripojenia po stredovú os kĺbu
c =
Dĺžka podpery medzi dvoma kĺbmi
α =
Uhol medzi kĺbom vytvoreným na vertikálnu podperu

Materiál:
oceľ, HCP

* skladom

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
GE F 80/120 - 100 *6,91 115863
GE F 121/160 - 100 - 110,51 115864
GE F 161/200 - 100 - 111,91 115866
GE F 201/310 - 100 - 111,11 115868