siFramo 100

Držiak profilu TPH F 100

Použitie:

Tvarové uchytenie, ktoré zahŕňa vystužený držiak profilu TP F 100. Upevnenie bezprostredne na stavebnú konštrukciu alebo priamo na voľne stojaci príp. zabetónovaný profil.
Typ TPH F 100 C je tiež použiteľný na krížové spojenie profilov F 100.
Typ TPH F 100/80 C spája nosný profil TP F 100 s TP F 80, pričom profil FP F 80 leží v držiaku.

Montáž

Napojenie na lišty pomocou platničky CC 41 a skrutky M 10 x 25.
Napojenie na nosný profil TP F 100 pomocou Formlock skrutky FLS F.

Technické údaje

Typ
L x b x s
[mm]
ø d1
[mm]
Pozdĺžna diera LL1
d x a [mm]
Pozdĺžna diera LL2
d x a [mm]
TPH F 100 C 219 x 100 x 4 14 11 x 20 11 x 20
TPH F 100/80 C 199 x 100 x 4 14 11 x 20 11 x 20

Typ
Fx [kN]
Fy [kN]
Fz [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]
TPH F 100 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5
TPH F 100/80 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5

Špecifikované hodnoty zaťaženia sú prípustné zaťaženia a zahŕňajú čiastkové bezpečnostné faktory γM2 = 1,25 (DIN EN 1993-1-8:2010-12, Tab. 2.1) rovnako ako faktor γG = 1,35 (DIN EN 1990:2010-12, Tab. A1.2(B)) pri trvalých zaťaženiach.

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
TPH F 100 C1,210 113084
TPH F 100/80 C1,010 113085