Together we build.
siklasicher.
siFramo 100

Adaptér čelný STA F 100-80-E 45°

Použitie:

Adaptér čelný STA F 100-80-E 45 ° je vhodný ako nosný a výstužný prvok pri 45° spojení s nosným profilom F 100 pre nosné a výložné konzoly alebo priečne nosníky.

Montáž

V závislosti od vyhotovenia sú možné nasledujúce možnosti montáže:

a) systémové napojenie na profil F 100 pomocou štyroch Formlock skrutiek FLS F, (alebo 2 x 4 FLS F).
b) Prikotvenie na betón pomocou dvoch prievlakových kotiev M10 diagonálne v pozdĺžnych dierach. Kotvy musia byť pritahnuté na doraz.

Technické údaje

Typ
L
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
d
[mm]
b1
[mm]
h1
[mm]
α
[°]
STA F 100-80-E 45° 210 100 244,5 14 11 20 45

Vyhotovenie:
platňa privarená na osemhran F 80
Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
STA F 100-80-E 45°2,41 406002