Together we build.
siklasicher.
Závesný systém siFramo 80

Výložná konzola AK F 80/30-Q

Použitie:

Prefabrikovaný prvok na konzolovú montáž, vytvára jedno rameno na nosnom profile F80, ako aj na nosných konzolách TKO F80, alebo na konštrukcii nosníkov s príslušnou príchytkou.
Prichytením na stenu pomocou kotiev typu M12 vznikajú stabilné výložné ramená, napr pre lanovky.

Montáž

Pre pripojenie k profilu podpery TP F 80/30 alebo TP F 80 použite 4 skrutky Formlock FLS F.
Pre pripojenie na stenu a strop použite kotvy typu minimálne M12.

Technické údaje

Typ
Rozmery zákl.
platne [mm]
L
[mm]
d
[mm]
b1 x l1
[mm]
AK F 80/30-Q-400 190 x 80 x 8 400 14 11 x 20
AK F 80/30-Q-800 190 x 80 x 8 800 14 11 x 20

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
AK F 80/30-Q-4002,51 117292
AK F 80/30-Q-8004,31 117293