Použitie:

Pre pravouhlé pripojenie nosných profilov TP F 80. Priebežné spojenie so súčasným pevným uzamknutím je zabezpečené pomocou skrutiek Formlock FLS F.
Spojenie s uholníkom WD F 80 umožňuje vytváranie flexibilných konštrukcií a súčasne ponúka vysokú nosnosť. Vystuženie zabezpečuje perforácia pod uhlom (priemer: 18mm) a preto je možné realizovať komplexné riešenia.

Montáž

Vždy používajte uholníky WD F 80 v pároch. Pre každý uholník použite 8 skrutiek Formlock FLS F.

Technické údaje

Typ
Prípustné ťahové
zaťaženie [kN]
WD F 80 120/120 45,3

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
WD F 80 120/1201,51 117153