Together we build.
siklasicher.
Závesný systém siFramo 80

Profil nosný TP F 80

Použitie:

Multifunkčný nosný profil na vytvorenie trás, komplexných podkonštrukcií ako aj priestorových 3D jednotiek na najrozmanitejšie použitie.
Vďaka uzavretému tvaru sa popri vysokej torznej pevnosti ponúka aj adaptačná možnosť spájaných dielov a napojenia potrubných rozvodov na všetky 4 strany bez ohraničenia. Tvar diery v spojení so samoreznou skrutkou Formlock zaručuje plynulosť a zároveň tvárnosť spoja.

Technické údaje

Typ
Modul prierezu
[cm3 ]
Moment zotrvačnosti
[cm4 ]
Polomer zotrvačnosti
[cm]
Torzný moment lt
[cm4 ]
Prierezová plocha A
[cm2 ]
TP F 80
Wy: 15,83
Wz: 15,83
ly: 62,47
lz: 62,47
iy: 3,58
iz: 3,58
48,40
4,85
TP F 80/30
Wy: 10,38
Wz: 4,78
ly: 35,40
lz: 6,74
iy: 3,63
iz: 1,58
8,58
2,69

Všetky hodnoty zohľadňujú dierovanie.

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

Označenie CE - certifikácia podľa normy EN 1090 (bližšie informácie nájdete na www.sikla.de/downloads)

TypG
[kg/m]
Bal.
[m]
Objednávacie
číslo
TP F 806,46 192539
TP F 80/304,36 113407