Závesný systém siFramo 80

Držiak nosného profilu TPH F 80

Použitie:

Komplexný upevňovací držiak na nosné časti F 80. Montáž priamo na stavebnú konštrukciu alebo na voľne stojace priečky, možné vloženie do betónového profilu. TPH typu F 80 C tiež slúži na priečne prepojenie nosných profilov použiteľných F 80.

Montáž

Pripojenie k montážnym lištám so závitovými platničkami 41 a CC M10 x 25
Pripojenie k pevným bodom F 80 s Formlock skrutkou FLS F.

Technické údaje

Typ
L x b x s
[mm]
ø d1
[mm]
Otvor LL1
d x a [mm]
Otvor LL2
d x a [mm]
TPH F 80/30 181 x 50 x 4 13 11 x 20 -
TPH F 80/30 C 199 x 80 x 4 14 11 x 20 11 x 20
TPH F 80 181 x 50 x 4 13 11 x 20 -
TPH F 80 C 199 x 80 x 4 14 11 x 20 11 x 20

Typ
Fx [kN]
Fy [kN]
Fz [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]
TPH F 80/30 6,2 20,8 13,6 0,9 0,9
TPH F 80/30 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5
TPH F 80 6,2 20,8 13,6 0,9 0,9
TPH F 80 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5

Špecifikované hodnoty zaťaženia sú prípustné zaťaženia a zahŕňajú čiastkové bezpečnostné faktory γM2 = 1,25 (DIN EN 1993-1-8:2010-12, Tab. 2.1) rovnako ako faktor γG = 1,35 (DIN EN 1990:2010-12, Tab. A1.2(B)) pre trvalé zaťaženia.

Materiál:
oceľ, HCP

Atesty

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
TPH F 80/300,410 116672
TPH F 80/30 C0,510 116673
TPH F 800,510 195765
TPH F 80 C0,810 111732