Together we build.
siklasicher.
Vzduchotechnika

Profil gumový SAL silikón

Použitie:

Zvukovo izolačná vložka pre oceľové pásy a objímky Sikla. Vyhovuje požiadavkám na tlmenie podľa DIN 4109.
Použiteľné do teploty +200°C (krátkodobo do +300°C, pozri "Technické údaje").

Technické údaje

Materiál:
silikón, červený
Tvrdosť:
45+/-5° Shore
Teplotný rozsah:
-60°C do +200°C trvalé zaťaženie
krátkodobo do +300°C
Ťažnosť:
350 %
Pevnosť v ťahu:
900 N/cm2
Požiarna odolnosť:
podľa DIN 4102 B2, neodvapkáva
Tlmiaca schopnosť:
do 16 dB(A)
Odolný voči:
rastlinným a zvieracím olejom, glycerínu a ethyalkoholu
Čiastočne odolný voči:
zriedeným kyselinám a lúhom, chlórovaným a aromatickým rozpúšťadlám a voči mazacím olejom.
Neodolný voči:
chlórovaným a alifatickým uhľovodíkom, aromatickým uhľovodíkom, koncentrovaným kyselinám a lúhom.
Dlhodobé vlastnosti:
odolný voči poveternostným vplyvom a ozónu podľa DIN 53509 ako aj voči staarnutiu podľa DIN 53508.

Sprinklerové zariadenia:
profil je uznaný a odobrený aj na použitie v sprinklerových rozvodoch.

Atesty

V kombinácii s objímkami Stabil alebo sľučkami Praktica S od VdS ako tlmiaca vložka pre uchytenia v sprinklerových zariadeniach.

TypPre oceľ. pás
[mm]
H
[mm]
Drážky
[počet]
G
[kg/m]
Bal.
[m]
Objednávacie
číslo
STD 1 SIL25 x 3,04,540,1730 145644
STD 2 SIL30 x 3,04,040,1730 145653
STD 3 SIL40 x 4,06,050,3330 145662
STD 4 SIL50 x 5,07,050,4330 146557