Tlmiace prvky

Prvok tlmiaci SDE 2 - SBV/SBZ

Použitie:

Univerzálny tlmiaci prvok pre vyššie zaťaženia, obzvlášť vhodný pre utlmené závesy podľa požiadaviek normy DIN 4109 pre

  • pevné body s utlmením
  • utlmené uchytenie zariadení na VZT a klimatizáciu.

Upevnenie na lištu Sikla (odporúčame od typu 41/41) je tiež možné. Tiež je možné použiť prvky na utlmenie kompletných konštrukcií a líšt. Je vhodný aj ako kĺbové uchytenie pre lišty na šikmých stropoch, stenách, alebo podlahách. Taktiež možno jednoducho realizovať vystuženie s lištami.

Obsah dodávky

Oba typy sa skladajú s rovnakých komponentov, a sú spojené pomocou šesťhrannej skrutky a matice. Ich vzájomná poloha závisí od typu.

Montáž

Pre utlmené pevné body sa odporúča použiť objímky Stabil D3G. Upevnenie može byť ako:
a) jednobodové (centricky na závite 3G- objímky Stabil D-3G)
b) dvojité napojenie (obojstranne na objímke Stabil D) .

Technické údaje

Menovité zaťaženie (ťah, alebo tlak pre každý smer otočnej roviny):
max. 10 kN
Tlmiaca schopnosť:
do 15 dB(A)

Upozornenie:
Priečne sily vyžadujú dodatočné výstuhy.
Treba zohľadniť dimenzovanie kotiev a ďalšie spojovacie prvky .

Typ
Pripojenie
zo strany stavby
[mm]
Pripojenie
zo strany systému
[mm]
Pružinová konštanta
c
[kN/mm]
SDE 2 - SBV ø 16,5 ø 17,0 3,5
SDE 2 - SBZ ø 16,5 ø 17,0 3,5

Materiál:
Kovové teleso:
oceľ, galvanický pozink
Tlmiace teleso:
PUR (polyuretán), RG 650 kg/m3
Tepelný rozsah:
-30 do +100°C

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
SDE 2 - SBV1,0010 161406
SDE 2 - SBZ0,9910 161062