Inovatívny
závesný systém
Systém Pressix CC 41

Sada bloková PB 41

Použitie:

Rýchly montážny systém určený k racionálnemu upevneniu objímok a ďalších montážnych prvkov na lištu Sikla. Vyhovuje pre všetky typy líšt šírky 41 mm (aj pre dvojité lišty).

  • Úspora montážneho času vďaka predmontovanej sade namiesto dvoch jednotlivých častí.

  • Vo zvislej lište drží vďaka pružine, súčasne možno sadu ľahko posunúť.

  • Kompletizácia závesu naskrutkovaním kolíka PNS, tyče, skrutiek alebo iných montážnych dielov so závitom.

Obsah dodávky

Sada je komplet predmontovaná.

Montáž

Sadu nasadiť do lišty, pootočením príchytky vpravo o 90° zaskočí do dorazovej polohy, tak umiestnime do požadovanej polohy, maticu a ďalšie časti nakoniec dotiahnuť - hotovo!

Pozor:
Min. hĺbka zaskrutkovania od spodnej hrany príchytky = 20 mm.

Technické údaje

Dovolené zaťaženie zodpovedá únosnosti závitových kolíkov, kolíkov PNS. Treba samozrejme brať do úvahy aj dov. bodové zaťaženie lišty aj jej dov. ohyb. moment nesmie byť prekročený. Tieto hodnoty sa nachádzajú v technických listoch týchto prvkov.

FQ=
dov. priečna sila (platí aj proti posunutiu)
FZ =
dov. ťahová sila na sadu
M =
Uťahov. moment matice príp. ďalších dielov, aby sa dosiahla sila FQ (platné pre závit. kolíky triedy pevnosti 4.6 )

Materiál:
oceľ, galvanicky pozink

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené menovité hodnoty pre sadu PB 41 .

TypM
[Nm]
FZ
[kN]
FQ
[kN]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
M8105,81,50,1150 160380
M10189,32,50,1150 160399
M123210,03,00,1350 171287