Inovatívny
závesný systém
Systém Pressix CC 41

Sada bloková PB 41

Použitie:

Rýchly montážny systém určený k racionálnemu upevneniu objímok a ďalších montážnych prvkov na lištu Sikla. Vyhovuje pre všetky typy líšt šírky 41 mm (aj pre dvojité lišty).

  • Úspora montážneho času vďaka predmontovanej sade namiesto dvoch jednotlivých častí.

  • Vo zvislej lište drží vďaka pružine, súčasne možno sadu ľahko posunúť.

  • Kompletizácia závesu naskrutkovaním kolíka PNS, tyče, skrutiek alebo iných montážnych dielov so závitom.

Obsah dodávky

Sada je komplet predmontovaná mit beigelegter Flanschmutter.

Montáž

Sadu nasadiť do lišty, pootočením príchytky vpravo o 90° zaskočí do dorazovej polohy, tak umiestnime do požadovanej polohy, Flanschmutter a ďalšie časti nakoniec dotiahnuť - hotovo!

Pozor:
Min. hĺbka zaskrutkovania od spodnej hrany príchytky = 20 mm.

Technické údaje

Dovolené zaťaženie zodpovedá únosnosti závitových kolíkov, kolíkov PNS. Treba samozrejme brať do úvahy aj dov. bodové zaťaženie lišty aj jej dov. ohyb. moment nesmie byť prekročený. Tieto hodnoty sa nachádzajú v technických listoch týchto prvkov.

FQ=
dov. priečna sila (platí aj proti posunutiu)
FZ =
dov. ťahová sila na sadu
M =
Uťahov. moment Flanschmutter príp. ďalších dielov, aby sa dosiahla sila FQ (platné pre závit. kolíky triedy pevnosti 4.6 )

Prípustné zaťaženie FZ * pri kontakte s ohňom

min. Odolnosť Materialu
Montážnej lišty 41
[mm]
FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
2,0 ≤ 850 ≤ 430 ≤ 250
≥ 2,5 ≤ 1000 ≤ 540 ≤ 350 ≤ 250


FZ = max. prípustné zaťaženie
FQ = max. prípustné zaťaženie proti ohybu

* Trvalá udržatelnosť použitých konektorov musí byť braná do úvahy.To platí najmä na oheň

Materiál:
oceľ, galvanicky pozink

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené menovité hodnoty pre sadu PB 41 .

TypM
[Nm]
FZ
[kN]
FQ
[kN]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
M8105,81,50,1050 160380
M10189,32,50,1150 160399
M123210,03,00,1150 171287