Systém Pressix CC 41

Platnička závitová NT CC 41

Použitie:

Obzvlášť vhodná pri montáži zvislých líšt a v ťažko dostupných miestach. Tento produkt nahradzuje "tretiu ruku" a ponúka ďalšie prednosti:

  • nezávisle od výšky lišty, použiteľný vo všetkých rozmeroch šírky 41 mm,
  • pri posune vnútri lišty sa hlava skrutky nezadrháva,
  • po dotiahnutí nedochádza k poklesu.

Obsah dodávky

Platnička a perová podložka sú pevne spojené.

Montáž

Po nasadení do otvorenej časti lišty sa platnička ľahkým tlakom v jej strede pootočí doprava až kým nezapadne; demontáž sa vykonáva v obrátenom smere.
Montáž a demontáž nevyžaduje žiadne náradie a možno ich opakovane použiť.

Technické údaje

M6
M8
M10
M12
M16
Krútiaci moment 8.8 1) [Nm] 10 25 40 80 80

1)
Pri použití nižších pevnostných tried by mala byť hodnota znížená.

Odolnosť materiálu
Montážne lišty
[mm]
M6
FZ ≤
[kN]
M8 2)
FZ ≤
[kN]
M10 2)
FZ ≤
[kN]
M12
FZ ≤
[kN]
M16
FZ ≤
[kN]

M6
FQ ≤
[kN]
M8
FQ ≤
[kN]
M10 2)
FQ ≤
[kN]
M12
FQ ≤
[kN]
M16
FQ ≤
[kN]
1,5 3,0 3,0 3,0 7,5 7,5   0,7 1,8 2,9 7,5 6
2,0 3,2 5,8 5,8 10 10   0,9 2,1 3,4 9 6
2,5 3,2 5,8 5,8 11 11   1,0 2,6 4,1 9 6
3,0 3,2 5,8 5,8 13 13   1,1 2,8 4,4 9 6


Upozornenie: Treba zohľadniť prípustný únosný bod montážnej lišty.

Materiál:
Platnička:
oceľ, tr. pevnosti 5.6, galvanicky pozink
Perová podložka:
pružinová oceľ, nehrdzavejúca

Atesty

 

Tento produkt bol ocenený "Značkou kvality upevnenia potrubných rozvodov" a podlieha nezávislej kontrole podľa RAL GZ-655.

2) Testované hodnoty zodpovedajú osvedčeniu z 2010-07/2010-09.

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
CC 41-M60,0350 180200
CC 41-M80,0350 180209
CC 41-M100,0350 180218
CC 41-M120,0650 182252
CC 41-M160,0550 182261