Inovatívny
závesný systém
Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 41/31/2,0

Lišta montážna MS 41

Prípustné hodnoty zaťaženia pri použití bodovej sily

L
[cm]
41/31/2,0
[N]
20 5957
40 2976
60 1982
80 1483
100 1184
120 884
140 644
160 488
180 380
200 303
220 245
240 200
260 165
280 137
300 113
320 94
340 78
360 64
380 51
400 41
420 31
440 23
460 15
480 8
500 2

Výpočet podľa RAL GZ-655-C berúc do úvahy vlastnú tiaž.

σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200