Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 41/21/1,5

Lišta montážna MS 41

Prípustné hodnoty zaťaženia pri použití bodovej sily

L
[cm]
41/21/1,5
[N]
20 2205
40 1101
60 732
80 547
100 390
120 268
140 194
160 145
180 111
200 87
220 68
240 54
260 43
280 33
300 26

Výpočet podľa RAL GZ-655-C berúc do úvahy vlastnú tiaž.

σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200