Inovatívny
závesný systém
Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 41/21/1,5

Lišta montážna MS 41

Prípustné hodnoty zaťaženia pri použití bodovej sily

L
[cm]
41/21/1,5
[N]
20 2271
40 1134
60 754
80 564
100 391
120 268
140 193
160 144
180 110
200 86
220 67
240 53
260 41
280 31
300 23

Výpočet podľa RAL GZ-655-C berúc do úvahy vlastnú tiaž.

σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200