Inovatívny
závesný systém
Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 41 - ďalšie technické údaje

Záťažové diagramy:

Lišta montážna MS 41

typ
B/H/s [mm]
modul prierezu
[cm3 ]
moment zotrvačnosti
[cm4 ]
polomer zotrvačnosti
[cm]
41/21/1,5
Wy : 0,72
Wz : 1,72
ly : 0,79
lz : 3,52
iy : 0,79
iz : 1,66
41/21/2,0
Wy : 0,82
Wz : 2,12
ly : 0,92
lz : 4,35
iy : 0,76
iz : 1,65
41/31/2,0
Wy : 1,60
Wz : 2,88
ly : 2,77
lz : 5,90
iy : 1,13
iz : 1,65
41/41/2,0
Wy : 2,43
Wz : 3,65
ly : 5,16
lz : 7,48
iy : 1,46
iz : 1,75
41/41/2,5
Wy : 2,96
Wz : 4,41
ly : 6,19
lz : 9,05
iy : 1,43
iz : 1,72
41/45/2,5
Wy : 3,29
Wz : 4,73
ly : 7,70
lz : 9,70
iy : 1,56
iz : 1,75
41/52/2,5
Wy : 4,16
Wz : 5,37
ly : 11,20
lz : 11,00
iy : 1,79
iz : 1,77
41/62/2,5
Wy : 5,54
Wz : 6,27
ly : 17,70
lz : 12,86
iy : 2,10
iz : 1,79
41-75/65/3,0
Wy : 8,46
Wz : 10,39
ly : 31,60
lz : 39,23
iy : 2,27
iz : 2,53
41-75/75/3,0
Wy : 10,31
Wz : 11,59
ly : 44,41
lz : 43,48
iy : 2,53
iz : 2,50
41/21/2,0 D
Wy : 2,35
Wz : 4,24
ly : 4,93
lz : 8,70
iy : 1,24
iz : 1,65
41/41/2,0 D
Wy : 7,16
Wz : 7,30
ly : 29,34
lz : 14,96
iy : 2,45
iz : 1,75
41/41/2,5 D
Wy : 9,02
Wz : 8,82
ly : 36,99
lz : 18,10
iy : 2,46
iz : 1,72
41/45/2,5 D
Wy : 9,97
Wz : 9,47
ly : 44,87
lz : 19,41
iy : 2,66
iz : 1,75
41/52/2,5 D
Wy : 12,79
Wz : 10,73
ly : 66,50
lz : 22,00
iy : 3,08
iz : 1,77
41/62/2,5 D
Wy : 17,38
Wz : 12,54
ly : 107,75
lz : 25,71
iy : 3,66
iz : 1,79
41-75/65/3,0 D
Wy : 24,18
Wz : 20,77
ly : 157,15
lz : 78,45
iy : 3,58
iz : 2,53
41-75/75/3,0 D
Wy : 30,72
Wz : 23,07
ly : 230,40
lz : 86,96
iy : 4,07
iz : 2,50

typ

B/H/s [mm]
prierez

A [cm2 ]
vzdialenosť

e [cm]
max. dov.
bodová únosnosť
Fmax (ťah) [kN]
dov.ohyb.moment
Mq [Nm]
41/21/1,5 1,28 1,11 2,0 44,5
41/21/2,0 1,61 1,12 4,0 44,5
41/31/2,0 2,17 1,73 4,0 44,5
41/41/2,0 2,43 2,12 4,0 44,5
41/41/2,5 3,05 2,09 6,0 44,5
41/45/2,5 3,16 2,34 6,0 44,5
41/52/2,5 3,51 2,70 6,0 44,5
41/62/2,5 4,01 3,20 6,0 44,5
41-75/65/3,0 6,15 3,74 10,0 44,5
41-75/75/3,0 6,95 4,31 10,0 44,5
41/21/2,0 D 3,21 2,10 4,0* 44,5
41/41/2,0 D 4,87 4,10 4,0* 44,5
41/41/2,5 D 6,09 4,10 6,0* 44,5
41/45/2,5 D 6,33 4,50 6,0* 44,5
41/52/2,5 D 7,03 5,20 6,0* 44,5
41/62/2,5 D 8,03 6,20 6,0* 44,5
41-75/65/3,0 D 12,29 6,50 10,0* 44,5
41-75/75/3,0 D 13,90 7,50 10,0* 44,5

D = dvojitá lišta

*
Pri dvojitej lište dĺžky 0,5 m treba oba konce spojiť, aby nedošlo k predĺženiu a bodovému namáhaniu na rovnakej strane.

Upozornenie: Všetky hodnoty zohľadňujú dierovanie.