Together we build.
siklasicher.
Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 41 - ďalšie technické údaje

Záťažové diagramy:

Lišta montážna MS 41

typ
B/H/s [mm]
modul prierezu
[cm3 ]
moment zotrvačnosti
[cm4 ]
polomer zotrvačnosti
[cm]
41/21/1,5
Wy : 0,70
Wz : 1,71
ly : 0,78
lz : 3,50
iy : 0,78
iz : 1,65
41/21/2,0
Wy : 0,82
Wz : 2,11
ly : 0,92
lz : 4,32
iy : 0,75
iz : 1,64
41/31/2,0
Wy : 1,61
Wz : 2,90
ly : 2,55
lz : 5,96
iy : 1,10
iz : 1,69
41/41/2,0
Wy : 2,50
Wz : 3,65
ly : 5,21
lz : 7,48
iy : 1,44
iz : 1,73
41/41/2,5
Wy : 2,94
Wz : 4,39
ly : 6,17
lz : 9,01
iy : 1,44
iz : 1,73
41/45/2,5
Wy : 3,42
Wz : 4,76
ly : 7,85
lz : 9,75
iy : 1,55
iz : 1,73
41/52/2,5
Wy : 4,32
Wz : 5,39
ly : 11,43
lz : 11,05
iy : 1,78
iz : 1,75
41/62/2,5
Wy : 5,75
Wz : 6,29
ly : 18,08
lz : 12,91
iy : 2,10
iz : 1,77
41-75/65/3,0
Wy : 8,13
Wz : 10,27
ly : 30,67
lz : 38,51
iy : 2,25
iz : 2,52
41-75/75/3,0
Wy : 10,29
Wz : 11,41
ly : 44,30
lz : 42,80
iy : 2,53
iz : 2,48
41/21/2,0 D
Wy : 2,35
Wz : 4,22
ly : 4,94
lz : 8,65
iy : 1,24
iz : 1,64
41/41/2,0 D
Wy : 7,49
Wz : 7,30
ly : 30,73
lz : 14,97
iy : 2,48
iz : 1,73
41/41/2,5 D
Wy : 8,96
Wz : 8,79
ly : 36,73
lz : 18,03
iy : 2,46
iz : 1,72
41/45/2,5 D
Wy : 10,48
Wz : 9,52
ly : 47,18
lz : 19,51
iy : 2,70
iz : 1,73
41/52/2,5 D
Wy : 13,41
Wz : 10,78
ly : 69,75
lz : 22,11
iy : 3,11
iz : 1,75
41/62/2,5 D
Wy : 18,16
Wz : 12,59
ly : 112,63
lz : 25,82
iy : 3,71
iz : 1,77
41-75/65/3,0 D
Wy : 23,24
Wz : 20,54
ly : 151,10
lz : 77,02
iy : 3,53
iz : 2,52
41-75/75/3,0 D
Wy : 30,66
Wz : 22,83
ly : 230,02
lz : 85,60
iy : 4,07
iz : 2,48

typ

B/H/s [mm]
prierez

A [cm2 ]
vzdialenosť

e [cm]
max. dov.
bodová únosnosť
Fmax (ťah) [kN]
dov.ohyb.moment
Mq [Nm]
41/21/1,5 1,27 1,11 2,0 44,5
41/21/2,0 1,60 1,11 4,0 44,5
41/31/2,0 2,08 1,58 4,0 44,5
41/41/2,0 2,48 2,07 4,0 44,5
41/41/2,5 3,03 2,09 6,0 44,5
41/45/2,5 3,23 2,29 6,0 44,5
41/52/2,5 3,58 2,64 6,0 44,5
41/62/2,5 4,08 3,14 6,0 44,5
41-75/65/3,0 6,03 3,77 10,0 44,5
41-75/75/3,0 6,92 4,30 10,0 44,5
41/21/2,0 D 3,20 2,10 4,0* 44,5
41/41/2,0 D 4,96 4,10 4,0* 44,5
41/41/2,5 D 6,06 4,10 6,0* 44,5
41/45/2,5 D 6,46 4,50 6,0* 44,5
41/52/2,5 D 7,16 5,20 6,0* 44,5
41/62/2,5 D 8,16 6,20 6,0* 44,5
41-75/65/3,0 D 12,06 6,50 10,0* 44,5
41-75/75/3,0 D 13,84 7,50 10,0* 44,5

D = dvojitá lišta

*
Pri dvojitej lište dĺžky 0,5 m treba oba konce spojiť, aby nedošlo k predĺženiu a bodovému namáhaniu na rovnakej strane.

Upozornenie: Všetky hodnoty zohľadňujú dierovanie.