Together we build.
siklasicher.

Použitie:

Podporný kĺb sa upevňuje priamo na rúru a umožňuje vytvoriť dodatočne rýchlu a bezpečnú vzperu.

  • Plynulé nastavenie uhla vzpery dosiahne vďaka kĺbovému nátrubku
  • Kĺb je možné radiálne otočiť o 180°
  • Spoj je v danej polohe stabilný
  • Bezpečná dosadacia plocha matice na nátrubku

Obsah dodávky

Podporný kĺb (odliatok) s nátrubkom

Montáž

Montáž kĺbu sa realizuje pomocou uťahovacích skrutiek objímky. Nakoniec sa naskrutkuje do nátrubku závitová tyč.

Technické údaje

Príslušný kĺb / kombinácie objímok:

SG M10-11:
Stabil D-3G (133-140 do 167-173)
Stabil D-A (76-81 do 124-129)
Stabil RB-A (13-18 do 45-49)
 
SG M10-13:
Stabil D-3G (176-184 do 310-316)
Stabil D-A (133-140 do 297-303)
Stabil RB-A (57-61 do 214-220)
Stabil D-M16 (218-227 a 271-277)
 
SG M10-17:
Stabil D-A (316-324 do 513-521)
Stabil RB-A (248-254 do 603-610)

Typ
Uhol
vzpery α
Dovolená záťaž
[kN]
SG M10-11 0 - 45°
90°
15
5
SG M10-13 0 - 45°
90°
15
6
SG M10-17 0 - 45°
90°
15
7

Materiál:
Kĺb:
liatina, galvanický zinok
Nátrubok:
oceľ, galvanicky pozinkovaná
Typø D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
SG M10-1111205225 115044
SG M10-1313225425 115045
SG M10-17172759,525 115046