Použitie:

Tenkovrstvový zinkový sprej ponúka aktívnu katodickú dlhodobú ochranu proti korózií, ktorá sa nanáša striekaním. Je vhodný pre žiarovo pozinkované diely, na opravu nedokonalostí a na opravu poškodených vrstiev zinku. V priebehu rozsiahlej koróznej skúšky boli dosiahnuté vynikajúce výsledky a bola potvrdená jednoduchá a rýchla aplikácia následnej protikoróznej ochrany. Problémy s koróziou na rezných hranách je teda možné ľahko a spoľahlivo vyriešiť.

Montáž

Plechovku dobre pretrepte asi 3 minúty. Striekajte vo vzdialenosti 20 - 30 cm. Povrch musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Výsledná hustota suchého filmu by mala byť cca 10 - 30 μm.

Technické údaje

Teplotná odolnosť:
250°C až 300°C
Skúška soľnou hmlou:
> 500 hodín podľa DIN EN ISO 9227
Doba sušenia na vzduchu:
suchý na dotyk za 20 - 30 minút, úplne suchý približne za 24 hodín
Bodovo zvariteľné
Elektricky vodivé
Bezhalogénový
TypObsahBal.
[kus]
Objednávacie
číslo
ZS400 ml1 112873