Together we build.
siklasicher.

Použitie:

Stenový, podlahový a stropný držiak pri budovaní technologických zariadení.

Technické údaje

Treba zohľadniť pri namáhaní závesu dov.zaťaženie použitých kotiev.

Vyhotovenie/ Typ
ťah
[kN]
Dov.ohyb.moment*
[Nm]
Max. rameno
[mm]
zváraci proces
Stabil M10 4,0 17,2 200 R
Stabil M12 4,0 29,6 300 R
Stabil M16 8,5 70,3 300 M
Stabil R 1/2" 8,5 95,0 350 M

R = Odolnosť voči zváraniu
M = Tavné zváranie

*

Obmedzenie únosnosti GPL, v závislosti od dov.zaťaženia závit.tyče, príp.závit.rúry.
σzul ≤ 160 N/mm2 fzul < 5 mm

Material:
oceľ, HCP
TypRozmery
L x B x s
[mm]
Diera
d x a
[mm]
Osová vzdial.
otvorov l
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
Stabil M10120 x 40 x 411 x 25800,1550 112684
Stabil M12120 x 40 x 411 x 25800,1650 112685
Stabil M16120 x 40 x 511 x 25800,2050 112686
Stabil 1/2"120 x 40 x 511 x 25800,2150 112683